Team Danmark - Elite Sport m.m.

Kombiner din uddannelse med din sport på UCH

Dyrker du sport på højt niveau, så har du på Uddannelsescenter Holstebro rigtig gode muligheder. Vi har en Team-Danmark koordinator, som sørger for at skabe de bedst mulige vilkår for dig som sportselev - herunder særlig vejledning og støtte. 

Vi har et tæt og godt samarbejde med Holstebro elitesport om de enkelte elitesportselever og er TEAM-Danmark Uddannelsespartner, hvilket blandt andet betyder

  • at vi generelt tilbyder fleksible og individuelle vilkår for elever som dyrker sport på eliteplan
  • at du vil opleve en høj grad af forståelse for de udfordringer der opstår når uddannelse og elitesport skal kombineres
  • at morgentræning i videst muligt omfang vil være indarbejdet i skemaet
  • at du med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan forlænge din uddannelse og modtage supplerende undervisning i forbindelse med sportsrelateret fravær
  • at du har mulighed for at komme i klasse med andre elitesportsudøvere
  • at du vil blive tilbudt en buddy, som kan hjælpe dig med notater mv. når du er fraværende pga. sportslige aktiviteter

Hvis du vil vide mere om vores tilbud til dig som elitesportsudøver, er du velkommen til at tage kontakt til en af skolens elitesports koordinatorer, der har et godt kendskab til mulighederne for det uddannelsesområde du søger.

HHX - Handelsgymnasium:

Vi tilbyder mentor- og buddyordning samt lektiehjælp og supplerende undervisning, så fravær på grund af dine sportslige aktiviteter ikke går ud over din uddannelse. Hvis du har en Team Danmark godkendelse har du mulighed for at tage din uddannelse over fire år, så du får ekstra tid til træning og konkurrencer. På HHX har du, hvis du vælger studieretningen Marketing Sport, skemafri til morgentræning to gange om ugen - læs mere 

Kontaktperson:

Ann Dyhrberg Hinrichsen
HA, HD - studievejleder HHX
99 122 342
ad@ucholstebro.dk

HTX - Teknisk Gymnasium:

Vi tilbyder mentor- og buddyordning samt lektiehjælp og supplerende undervisning, så fravær på grund af dine sportslige aktiviteter ikke går ud over din uddannelse. Hvis du har en Team Danmark godkendelse har du mulighed for at tage din uddannelse over fire år, så du får ekstra tid til træning og konkurrencer.

Kontaktperson:

Mette Klindt Andersen
Cand.scient., ph.d. - studievejleder HTX
99 122 219
mka@ucholstebro.dk

EUD og EUX - Erhvervsuddannelser

Som Team Danmark elev tilbydes du et individuelt tilrettelagt forløb, som i videst mulige omfang tilgodeser dit behov for supplerende undervisning, lektiehjælp, buddyordning og skemafri til træning og sportslige aktiviteter.

Kontaktperson:

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk