Kvalitet UCH

Kvalitet i uddannelser på Uddannelsescenter Holstebro

På UCH arbejder vi systematisk med at sikre uddannelser af høj kvalitet.

Med udgangspunkt i nøgletal, undersøgelser og evalueringer på en række parametre, vurderer vi kvaliteten i uddannelserne og sætter ind med forbedringer, hvis der er områder, som ikke lever op til op til vores kvalitetsmål.

Principperne for kvalitetsarbejdet følger kvalitetscirklen, som peger mod fortsat udvikling af kvaliteten i uddannelserne:

undefined

 Kvalitetsarbejdet er tilrettelagt i et årshjul - klik og se den her, hvor det fremgår, hvad der skal ske hvornår i den systematiske sikring af kvaliteten.

Skolens kvalitetsarbejde er samlet i fire hovedområder: