Kvalitet UCH

Informationsindsamling

UCH gennemfører de lovmæssige trivsels- og tilfredshedsmålinger, evaluerer og indsamler information om karakterer og en række andre nøgletal af betydning for kvaliteten i uddannelserne.

Læs evalueringsstrategien for Holstebro Tekniske Gymnasium og Holstebro Handelsgymnasium her.

Se resultaterne af informationsindsamlingen her: