Kvalitet UCH

Elevtrivsel og undervisningsmiljøvurdering

På UCH gennemfører vi en årlig elevtrivselsundersøgelse med brug af obligatoriske spørgerammer fra Undervisningsministeriet.

Og vi gennemfører en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø mindst hvert tredje år med brug af en spørgeramme fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø).

Resultaterne af undersøgelserne indgår i skolens årlige selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan.

Elevtrivsel (ETU)

Undervisningsmiljøvurdering