Kvalitet UCH

Nøgletal EUD

Se nedenstående nøgletal på uddannelsesstatistik.dk:

  • Ansøgere direkte fra grundskolen
  • Elever startet på grundforløb
  • Frafald og socioøkonomisk reference
  • Beskæftigelsesfrekvens
  • EUX
  • Elevtrivsel

Uddannelsesstatistik

Skolen gør hvert år status på 10 kvalitetsindikatorer vedr. frafald, elevtilgang mv. udmeldt af Undervisningsministeriet. Resultaterne analyseres og indgår i skolens årlige selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan. Se seneste status her