Kvalitet UCH

Nøgletal HTX

På uddannelsesstatistik.dk kan du finde nedenstående nøgletal:

  1. Karaktergennemsnit for studenter
  2. Socioøkonomisk reference (løfteevne)
  3. Elever i alt
  4. Elever som starter i første g
  5. Andel som afbryder det første år
  6. Gennemførelsesproces
  7. Trivsel
  8. Overgang til videregående uddannelse

Vær obs på at du skal vælge Holstebro Tekniske Gymnasium for at få resultater for Teknisk Gymnasium på UCH.

Uddannelsesstatistik