Kvalitet UCH

Virksomhedstilfredshed

UCH gennemfører en årlig undersøgelse blandt alle skolens praktikvirksomheder med brug af en obligatorisk spørgeramme fra Undervisningsministeriet. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med skolen om elevernes uddannelse.

Resultaterne af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen indgår i skolens årlige selvevaluering og efterfølgende opfølgningsplan.

Virksomhedstilfredshed 2021

Virksomhedstilfredshed 2020

Virksomhedstilfredshed 2019

Virksomhedstilfredshed 2018

Virksomhedstilfredshed 2017

Virksomhedstilfredshed 2016