Arbejdsmarkedskurser - AMU

Kvalitet i AMU | GWO

På kursusområdet arbejder vi ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på arbejdsmarkedsområdet og efter regler om oplysningspligt.

Oversigt over gældende lovgivning omkring arbejdsmarkedsuddannelser
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Nedenfor er samlet de forskellige informationer, vi som uddannelsesinstitution er pligtig til at offentliggøre.

Udbudsgodkendelse

Udbudspolitik

Udlægningsaftaler

Udliciteringsaftaler

Aktuelt kursusudbud

Deltagerbetaling

Vejledning om digital og manuel tilmelding

Optagelse

GWO ledelsesevaluering

Vis kvalitet