Kvalitet AMU

Optagelse

I KursusCentret optages kursister i den rækkefølge tilmeldinger bliver registreret. Er der flere ansøgere end pladser på et kursus, bliver der oprettet en venteliste.

I den gældende udbudspolitik er præciseret de bevillingsmæssige prioriteringer - se udbudspolitik.