Kvalitet UCH

Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske grundlag afspejler skolens strategi og værdier for det pædagogiske område og sætter retning for det pædagogiske arbejde.

Vores opgave er at uddanne unge og voksne, så de er kompetente til at varetage et bredt spektrum af arbejdsfunktioner i erhvervslivet og parate til videreuddannelse.

Gennem planlægning, organisering og gennemførelse af undervisningen vil vi sikre, at eleverne gennemfører deres uddannelse med størst muligt fagligt og personligt løft for den enkelte.

Handelsgymnasiet HHX

Teknisk gymnasium HTX

Erhvervsuddannelser EUD

STEP 10 - 10. klasse