Kvalitet UCH

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne beskriver rammerne omkring hverdagen på UCH.

Vi lærer bedst, når vi har det godt med hinanden, og rammerne bidrager til et positivt undervisnings- og arbejdsmiljø for eleverne på skolen. Vi vil derfor fremme den gode trivsel gennem fælles regler for et respektfuldt samvær og hensyntagen til hinanden og de fysiske rammer.

Studie- og ordensreglerne er gældende for alle elever på UCH. Nogle afdelinger har suppleret de generelle studie- og ordensregler med afdelingsspecifikke regler, som kan findes nedenfor.

Studie- og ordensreglerne opfylder tillige ministeriets krav, som de er beskrevet i bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser
Kap 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bek nr 1619 af 271219

UCH´s studie- og ordensregler

Afdelingsspecifikke ordensregler

De enkelte afdelinger har suppleret de generelle ordensregler med afdelingsspecifikke regler, og derfor skal den enkelte elev have kendskab til både de generelle ordensregler og de afdelingsspecifikke regler.