Studie- og ordensregler UCH

Tobaksfri Skoletid

Fra d. 1. august 2021 er UCH Tobaksfri Skole.

Tobaksfri Skole betyder, at elever, kursister, ansatte og gæster på UCH ikke må ryge, dampe, bruge snus m.v. i skole- og arbejdstiden - hverken på eller udenfor UCH´s områder.

På UCH er dannelse og uddannelse grundlæggende begreber for al aktivitet og derfor er målsætningen om et godt læringsmiljø i fokus, da al forskning peger på, at nikotinpåvirkning fører til blivende forandringer i hjernen og kan give opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat indlæringsevne og adfærdsforstyrrelser.

Vi ønsker på UCH at fremme både ansatte og elevers sundhed og følger derfor den skærpede lovgivning om røgfrie miljøer, for at færre unge skal begynde at ryge eller blive afhængige af nikotin.

Link til Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer

Link til Lov nr. 2071 af 21/12/2020

Politik og konsekvenser for overtrædelse af Tobaksfri Skole