Kvalitet UCH

Studie- og undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udsteder bekendtgørelser for al undervisning ved erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Bekendtgørelserne er en rammestyring for strukturen på, opbygningen og indholdet af de enkelte uddannelser. De enkelte uddannelsesinstitutioners ledere og undervisere har til opgave at omsætte uddannelsesbekendtgørelserne til den daglige undervisning, omfattende fagligt indhold, evalueringsplaner m.m.

Lov og bekendtgørelser for erhvervsuddannelser

Lov og bekendtgørelser for de gymnasiale uddannelser HTX og HHX

 

HHX | Handelsgymnasium

HTX | Teknisk gymnasium

EUD | EUX Erhvervsuddannelser