Gennemsigtighed og åbenhed

AMU

I KursusCentret arbejdes der ud fra den til enhver tid gældende lovgivning på området og efter regler om oplysningspligt.

Oversigt over gældende lovgivning (klik øverst - Uddannelse til voksne)
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Nedenfor er samlet de forskellige informationer, vi som uddannelsesinstitution er pligtig til at offentliggøre.

Udbudsgodkendelse

Udbudspolitik

Udlægningsaftaler

Udliciteringsaftaler

Aktuelt kursusudbud

Deltagerbetaling

Vejledning om digital og manuel tilmelding

Optagelse

Vis kvalitet