07. oktober 2019

20 millioner til voksenuddannelse

undefined

20 millioner til at hjælpe voksne i gang med uddannelse
Ansøgning om projekt ”Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst” har givet pote.

Et nyt samarbejde mellem syv erhvervsrettede skoler i Midt- og Vestjylland og 4 nordjyske erhvervsskoler har resulteret i en fælles ansøgning om midler til at hjælpe små og mellemstore virksomheder til vækst. En af forudsætningerne for vækst er kvalificeret arbejdskraft og det kan de lokale erhvervsrettede skoler hjælpe med.

De syv skoler: Herningsholm Erhvervsskole, Skive College, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og Uddannelsescenter Holstebro samt Skive-Viborg HF & VUC, VUC Holstebro-Lemvig-Struer og Herning HF & VUC har etableret et forpligtende samarbejde – Kompetencepartner MidtVest - i daglig tale KPMV. Og det er i dette samarbejde at ideen til projektet er født – og nu bliver realiseret til gavn for lokalområdets virksomheder, ansatte og ledige.

Projektsekretariatet holder til på Uddannelsescenter Holstebro og de søgte midler skal bruges på at få 450 personer over 25 år - ufaglærte der allerede er i arbejde eller ledige - til at gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, så virksomheder i højere grad får adgang til kvalificeret arbejdskraft og dermed øger mulighederne for at realisere deres vækstpotentialer.

En af metoderne til at nå målet, er at koble en mentor på ansatte og ledige, så den enkelte følges hele vejen fra uddannelsesvejledning til at gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) - altså fra tanke om uddannelse til de står med et uddannelsesbevis i hånden.

Projektet har start i november 2019 og slutter i september 2022. I den periode bliver 2.000 små- og mellemstore virksomheder i de to regioner besøgt af uddannelseskonsulenter som hjælper med at afdække virksomhedernes kompetencebehov. Der gennemføres også individuel vejledning af 2.700 ansatte og ledige med henblik på at matche kompetencebehov og uddannelsesmuligheder.

Projektet medfinansieres af Den Europæiske Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.


FAKTA: KPMV
Formålet med KPMV er at gøre det nemt for virksomheder, medarbejdere, jobcentre og ledige at skabe overblik over voksen- og efteruddannelsesmuligheder i lokalområdet. Kontakter man en af skolerne trækkes der på alle kompetencer i KPMV, så den bedste uddannelsesløsning gennemføres for virksomheden og den enkelte. KPMV består af et korps på 12 uddannelseskonsulenter, der har til formål at være i tæt dialog med lokalområdets virksomheder om deres behov for uddannelse i form af f.eks. erhvervsfaglig uddannelse, AMU-kurser mv. og efterfølgende hjælpe virksomheden i mål.


Mere info:
Lars Bylow Frandsen, chefkonsulent, projektleder ”Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst”, 99122274 – lbf@ucholstebro.dk
Ann Østergaard, direktør Uddannelsescenter Holstebro, 99122200 – ann@ucholstebro.dk