30. juni 2017

De er med til at skabe fremtiden

undefined

Fra flere sider er der meget snak om fremtidens mangel på kvalificerede og dygtige medarbejdere. Fra Uddannelsescenter Holstebro er vi glade for hvert eneste år at kunne bidrage med både dimittender og faglærte svende/assistenter til henholdsvis de videregående uddannelser og erhvervslivet.

411 studenter dimitterede i år fra UCH

Htx – Teknisk gymnasium - her har vi sendt 163 studenter videre i retning mod primært de naturvidenskabelige og teknologiske videregående uddannelser. Studenter der samtidig har med i bagagen, at de blev student på Årets forskerskole 2017.

Hhx - Handelsgymnasiet – 191 studenter er her klar til en videregående uddannelse med fokus på økonomi, markedsføring, sprog og internationale forhold.

EUX Tech - 6 unge mænd har afsluttet med gymnasiale niveauer og en tømrer svendeprøve og står nu med en EUX Tømrer uddannelse, hvor de både er faglærte tømrersvende, men også har muligheden for at læse videre som fx bygningskonstruktør eller ingeniør.

EUX Business - 51 har i skoleåret afsluttet det første år af uddannelsen - studieåret, hvor de har fået de gymnasiale niveauer til at kunne læse videre på. Næste step er at få en uddannelsesaftale med en virksomhed enten inden for handel, detail eller kontor. Så står de med to uddannelser i en.

330 svendebeviser/lærebreve er i skoleåret udstedt delt ud på 14 fag

Vi er stolte af at have så højt et niveau på vores erhvervsuddannelser – fagligheden spænder bredt over 14 fagområder fra fødevare til jordbrug, teknologi, transport og byggeri til handel og kontor. Vi gør på UCH meget ud af at fejre den afsluttende uddannelse, og meget ofte er der uddeling af medaljer efter ekstraordinære flotte indsatser fra eleverne til glæde for deres arbejdsgivere.

457 har afsluttet et grundforløb – delt på 82 mulige specialer

Af de 457 fortsætter rigtig mange på et hovedforløb og afslutter med et svendebevis/lærebrev hos os på UCH og andre skal afslutte deres erhvervsuddannelse på en anden skole. 
Generelt på erhvervsuddannelserne forsøger vi at skabe så stor en sammenhæng mellem uddannelse og erhvervsliv som muligt, så den teori, der arbejdes med på skolen matcher den virkelighed, eleverne møder i virksomhederne. 

10.420 AMU beviser er udstedt

Det vidner om en stor kursusaktivitet i KursusCentret, hvor vi på UCH er med til at sikre en løbende kvalificering af arbejdsstyrken inden for de mange fagområder, som vi dækker.

Velkommen til et nyt skoleår

På UCH glæder vi os til at tage imod en stor flok nye elever, der til august vil være med til at skabe fremtiden og går i gang med første step af deres uddannelse på UCH. Og som noget nyt byder vi også velkommen til en stor flok 10. klasseselever, der begynder uddannelsesrejsen på STEP10.