28. juni 2021

De har gjort en forskel - legatmodtagere

324 studenter dimitterede fredag og lørdag fra Uddannelsescenter Holstebro på de forskellige gymnasieretninger – HHX, HTX og EUX

Der blev uddelt 11 legater for helt ekstraordinære indsatser - stort tillykke til alle.

HTX | Teknisk gymnasium

Sydbank Fonden - rejselegat på kr. 10.000 + en kuffert gik til Marianne Skou Jensen, Bækmarksbro

undefined
Foto: filiandirektør Sydbank, Peter Rosendal og legatmodtager Marianne Skou Jensen

Begrundelse:
Marianne forstår, at læring ikke skabes ved hurtige resultater, men gennem fordybelse, hårdt arbejde og fokus. Marianne har en særlig evne til at være i læringsprocesser og bevare en særdeles positiv indstilling til komplekse opgaver. Hun tager imod udfordringer med åben pande og integrerer velvilligt de evalueringer og den feedback, som lærerne giver. Derfor har hun opnået et højt fagligt niveau i alle fag. Mariannes positive indstilling til læring har smittet af på klassen, hvor hun gennem hele sin uddannelse ved Holstebro Tekniske Gymnasium har bidraget seriøst og målrettet til niveauet i undervisningen.

Holstebro Tekniske Gymnasium har haft stor gavn af Mariannes engagement i at profilere uddannelsen ved fx Åbent Hus og studieretningsvalg. Med sin positive og smittende personlighed har Marianne opnået en høj respekt hos sine undervisere og medstuderende.  

Industri- og Håndværkerforeningens legat på kr. 4.000 gik til Simon Steen Ravn, Struer

undefined
Foto: vicerektor HTX Paw Hedegaard Jensen og legatmodtager Simon Steen Ravn

Begrundelse:
Simon modtager Industri- og håndværkerforeningens legat 2021 for det høje faglige niveau, han har opnået. Simon er hurtig til at lære nyt, og han opsøger selv ny viden og arbejder i dybden på en selvstændig og reflekteret måde. Den viden, Simon opnår, formår han at bruge i læringsrummet og hans begejstring for ny viden har smittet af på hans klassekammerater.

Simons kreativitet og faglige tilgang gør, at han kan forbinde fagene og udnytte tværfagligheden til fælles læring i klassen. Simon er en afholdt studiekammerat, som på fremragende vis har bidraget til det høje faglige niveau i US-Science klassen.

Bendix Fondens legat på kr. 5.000 gik til Laura Møller Schrøder, Borbjerg

undefined
Foto: Bente Bendix, Bendix Fonden og legatmodtager Laura Møller Schrøder 

Begrundelse:
Laura har gennem sine tre år på Holstebro Tekniske Gymnasium udvist en helt igennem seriøs indstilling til det at studere med et vedvarende engagement. Dette har bevirket, at Laura har opnået særdeles flotte resultater i alle fag, hvor hun med sin rolige, venlige og inkluderende facon har medvirket til, at få skabt de bedste løsninger i projektarbejde.

Laura har bidraget til at sikre, at gruppen altid er kommet i mål med et godt resultat. Laura har samlet set været til inspiration og hjælp for mange på uddannelsen. Lauras intelligente og rolige personlighed har muliggjort, at hun har kunnet forvalte sine personlige og faglige kvalifikationer på fornem vis. 

Green Box A/S legat på kr. 7.500 gik til Mads Joachim Staunstrup, Holstebro

undefined
Foto: direktør Green Box A/S, Mogens Jeppesen og legatmodtager Mads Joachim Staunstrup

Begrundelse:
Mads Joachim Staunstrup modtager Green Box Legatet 2021, fordi han aldrig giver op. I de mest komplekse opgaver har Mads udvist en særlig vilje til at komme i mål ved hårdt arbejde, fokus og samarbejde. Han har altid sat en høj overligger og foldet sit potentiale fuldt ud. Mads har endvidere udvist overskud i form af humor og er en vellidt elev og kammerat i US-Science klassen – både pga. hans sociale facon, men også for de særdeles flotte faglige resultater han har opnået i samtlige fag.

I en anerkendelse af og en respekt for den måde Mads har bidraget til problemløsning og vidensudvikling på Holstebro Tekniske Gymnasium modtager han Green Box A/S Legatet 2021. 

UCH-studielegat for HTX på kr. 2.500 gik til Malthe Thorbøll Lehbert, Holstebro

undefined
Foto: vicerektor HTX, Paw Hedegaard Jensen og legatmodtager Malthe Thorbøll Lehbert

Begrundelse:
Malte har gennem tre års studier på Holstebro Tekniske Gymnasium opnået et særdeles flot resultat i samtlige fag. Malte er sympatisk, nærværende, humoristisk og garant for, at der er en god stemning i klassen. Hans kammerater kender ham som en holdspiller og Malte har haft en positiv indflydelse på sine medstuderende, fordi han besidder en ægte nysgerrighed og lyst til at lære. Han stiller sig åben over for andres meninger, samtidig med at han hviler i sig selv og er hjælpsom.

Maltes måde at lære på er eksemplarisk; han arbejder målrettet, roligt og struktureret og der er altid plads til andre omkring ham. Hans hjælpsomhed og empati gør, at Malte har opnået en høj respekt hos sine medstuderende og undervisere. 

HHX | Handelsgymnasium

Colstrupfondets legat på kr. 25.000 gik til Eloise Maureen Merete Eliasen, Holstebro

undefined
Foto: vicerektor HHX, Jens Christen Hylkjær og legatmodtager Eloise Maureen Merete Eliasen

Begrundelse:
Legatet gives til en dygtig elev, som afslutter HHX med et godt resultat. Det gives til en elev, som skal på studieophold i udlandet. Legatet søges af eleven selv – der er flere der har søgt..
Legatet gives til en elev, som tydeligt viser, hvordan den rette indstilling til at tilegne sig kundskaber giver resultater. Hun har desuden sideløbende med sin HHX-uddannelse danset på højt niveau. Hun tager til Vancouver i Canada, hvor hun som én ud af tolv er optaget på uddannelsen Acting for film and television.

 

UCH-studielegat for HHX på kr. 2.500 gik til Johanne Arlyng Plougmann, Vind

undefined
Foto: vicerektor HHX, Jens Christen Hylkjær og legatmodtager Johanne Arlyng Plougmann 

Begrundelse:
Legatet gives til en særlig dygtig elev, som afslutter HHX med et flot resultat. Legatet kan ikke søges – det er i stedet lærerne, der indstiller.
Der kom adskillige indstillinger..
Der er tale om særdeles dygtige elever..
Vi valgte én. Det er en elev med faglige evner i særklasse, og som arbejder fokuseret og modent med de faglige udfordringer. Hun er yderst engageret i alle skolens aktiviteter, fx har hun været en drivende kraft i skolens elevråd.
Hun er venlig og vellidt blandt kammeraterne, og hun har således ydet et stort bidrag til klassens sociale miljø.

EUD | EUX Business

EUX Business legat på kr. 1.500 gik til Arbenita Statovci Gerturi, Holstebro

Legatet gives på baggrund af følgende indstilling fra lærerne til en elev som har udmærket sig på ganske særlig vis..

 • Vedkommende er en meget smilende og positiv person, som altid skaber god energi omkring sig
 • Vedkommende kan samarbejde med alle og går altid ind i et gruppearbejde med energi og gejst
 • Vedkommende har haft en del udfordringer, der gør, at tingene ikke altid har været lige lette, men HUN har altid kæmpet og nægtet at lade sig knække!

Lige til det sidste har hun kæmpet med alt, hvad hun har, og derfor har hun fortjent skolens legat som et eksempel på, at man kan, hvad man vil!!!

undefined
Foto: Susanne Sommerlund, HK MidtVest og EUX legatmodtager Kirstine Loff - legatmodtager Arbenita Statovci Gerturi var desværre forhindret til legatuddelingen

HK-legat EUX - et bordflag gik til Kirstine Loff, Holstebro

 • Hun har fra første dag på skolen taget ansvar for klassen og kommunikation mellem klassen og lærerne eller ledelsen
 • Hun er ALTID velforberedt og spørger ind, indtil teorien er forstået. Eleven har oparbejdet en kæmpe paratviden
 • Hun er meget rummelig og hjælper andre elever, men forstår heldigvis også at sige fra. Når det sker, er det på en respektfuld og god måde
 • Hun har opnået MEGET gode resultater og er faglig meget dygtig og ambitiøs. Hun var en af de første til at få en elevplads, så efter sommerferien er Kommunen så heldig at få hende som arbejdskraft

undefined
Foto: HK legatmodtager EUD, Dannie Vangsgaard Hvass og EUD Business legatmodtager Julie Marie Andersen Balle 

EUD - Business legat på kr. 1.500,- gik til Julie Marie Andersen Balle, Struer

Legatet gives på baggrund af følgende indstilling fra lærerne til en elev som har udmærket sig på ganske særlig vis..

 • Eleven har været meget mødestabil
 • Eleven gør det godt fagligt
 • Eleven bidrager til en god stemning i klassen
 • Eleven har altid ja-hatten på, og er altid åben overfor nyt
 • Eleven har været lidt af en blæksprutte, og hjulpet og støttet andre elever i det faglige såvel som andre udfordringer
 • Eleven tager altid initiativ og ansvar overfor sociale tiltag i klassen
 • HUN har hjulpet skolen ved flere arrangementer, såsom brobygning for 8. og 10. klasse
 • Hun har ikke haft svært ved at finde en læreplads
 • Hun vandt mange af årets nomineringer… blandt andet… nå, det vil vi ikke komme ind på😊

HK-legat EUD - et bordflag gik til Dannie Vangsgaard Hvass, Thyholm

Om legatet modtageren fra EUD kan vi sige:

• Denne elev har været meget seriøs helt fra starten
• Eleven er meget arbejdsom og ansvarsbevidst
• Alle opgaver bliver løst grundigt og til tiden
• Eleven har en åben tilgang til nye ting
• Eleven er meget vellidt blandt klassekammeraterne
• Eleven virker meget rolig og afbalanceret….. måske det skyldes at HAN er er lidt ældre end de fleste i klassen
• Eleven er en del af klassens Olsens bande
• ….. og han brækkede også et par ribben, da han ofrede sig i rundbold
• Han har en læreplads og uddannelsesretningen er Handel