29. juni 2020

De har gjort en forskel

354 studenter dimitterede fredag og lørdag fra Uddannelsescenter Holstebro på de forskellige gymnasieretninger – HHX, HTX og EUX

Der blev uddelt 10 legater for helt ekstraordinære indsatser - stort tillykke til alle.

HTX | Teknisk Gymnasium

Sydbank Fonden - rejselegat – Kirstine Tersbøl Melsen

undefined
Foto: filialdirektør Sydbank, Peter Rosendal og HTX legatmodtager, Kirstine Tersbøl Melse

Kirstines talent spænder fra en udtalt intelligens til en indsigt i mennesker generelt. Kirstine er optimist, fuld af glæde og enormt vidende.
Hun har sat et aftryk på Holstebro Tekniske Gymnasium, som vil kunne ses mange år ud i fremtiden. Med engagement og begejstring har hun ydet et stort bidrag som formand for Elevrådet og skabt nye ideer, som er funktionelle.
Kirstine har gennem hele sin uddannelse ved Holstebro Tekniske Gymnasium bidraget seriøst og målrettet til niveauet i undervisningen.
Hendes indstilling til læring, dannelse og uddannelse er eksemplarisk. Kirstine arbejder fokuseret, men der er altid plads til humor og finurligheder.
Hendes motto er: ”Det kan vi godt”. Dermed har Kristine med sin smittende personlighed opnået en høj respekt hos sine undervisere og medstuderende.

Industri- og Håndværkerforeningens legat – Katrine Hejbøl Rækby Larsen

undefined
Foto: HTX legatmodtager og MGK elev Katrine Hejbøl Rækby Larsen og vicerektor HTX Paw Hedegaard Jensen

Begrundelse:
Katrine er et multitalent, som fra naturens hånd er udstyret med stor kreativitet, musikalitet og høj intelligens. Hun er en empatisk, imødekommende studiekammerat.
Fagligt er Katrine arbejdsom, fokuseret, og hun prioriterer sin tid, så hun får lært mest muligt. Det går aldrig ud over humøret, for hos Katrine går intelligens og humor hånd i hånd. Derved har Katrine opnået et meget flot resultat. Hendes høje faglige niveau kombineret med det personlige og sociale overskud deler hun gerne ud af til glæde for andre på uddannelsen.
Katrines engagement samt seriøse indstilling til uddannelsen har bevirket, at Katrine i flere sammenhænge har illustreret overfaglighed. Dette opnås især, når man drives af interesse for at tilegne sig viden og ikke er bange for at bruge sine kreative sider, når man skal prøve kræfter med naturvidenskaben.

Bendix Fondens legat – Theis Randeris Mathiassen

undefined
Foto: Bente Bendix og HTX legatmodtager Theis Randeris Mathiassen

Begrundelse:
Theis har gennem sine tre år på Holstebro Tekniske Gymnasium udvist en helt igennem seriøs indstilling til det at studere med et vedvarende engagement.
Dette har bevirket, at Theis har opnået særdeles flotte resultater, hvor han har udvist et stort fagligt overskud og skabt innovative løsninger, der har været til inspiration og hjælp for mange på uddannelsen. Theis’ intelligente og rolige personlighed har muliggjort, at han har kunnet forvalte sine personlige og faglige kvalifikationer på fornem vis.

Green Box A/S I Aulum – Lærke Frøjk Pedersen

undefined
Foto: HTX legatmodtager Lærke Rrøjk Pedersen og rektor UCH Martin Baadsgaard

Begrundelse:
Lærke Frøjk Pedersen modtager Green Box Legatet 2020, fordi hun er en innovativ kreativ entreprenør, som løfter og udvikler både det faglige og sociale gymnasium.
Lærke tænker i løsninger. Når der opstår et problem, kan Lærke med sin rolige facon opnå konsensus. Hun er en yderst god lytter og kan derved fange, hvad en stor gruppe elever ønsker. Når hun har dannet sig et overblik, leverer hun løsninger, som er realistiske, implementrébare og innovative.
Omkring Lærke er der plads til alle og hun har en eksemplarisk ro og et beundringsværdigt overblik i pressede situationer. I en anerkendelse af og en respekt for den måde Lærke har bidraget til teknologisk dannelse på Holstebro Tekniske Gymnasium modtager hun Green Box A/S Legatet med et stort tillykke.

UCH-studielegat for HTX – Frederik Svindt 

undefined
Foto: HTX legatmodtager Frederik Svindt og vicerektor HTX Paw Hedegaard Jense

Begrundelse:
Frederik har en yderst positiv indflydelse på sine medstuderende, fordi han besidder en ægte nysgerrighed og lyst til at lære. Han er altid åben over for andres meninger, samtidig med at han hviler i sig selv og er hjælpsom.
Frederiks talent er en kombination af høj logisk og social intelligens. Han har en evne til at lade sig begejstre fagligt, og lade denne begejstring smitte af på omgivelserne. Frederiks måde at lære på er eksemplarisk; han arbejder målrettet, roligt og struktureret og der er altid plads til andre omkring ham.
Hans hjælpsomhed og empati gør, at Frederik har opnået en høj respekt hos sine medstuderende og undervisere.

HHX | Handelsgymnasium

Colstrupfondets legat – Julie Fonager Lind

undefined
Foto: vicerektor HHX Jens Christen Hylkjær og HHX legatmodtager Julie Fonager Lind

Begrundelse:
Legatet gives til en dygtig elev, som afslutter HHX med et godt resultat og som skal på studieophold i udlandet.
Julie viser tydeligt, hvordan den rette indstilling til at tilegne sig kundskaber giver resultater. Hun har sideløbende med sin HHX-uddannelse spillet fodbold på højt niveau.
Julie tager til New York for at læse en bacheloruddannelse i handel på Hofstra University – samtidig med at hun forfølger drømmen om at spille fodbold på endnu højere niveau.

UCH-studielegat for HHX – Rebekka Worm Winther

undefined
Foto: vicerektor HHX Jens Christen Hylkjær og HHX legatmodtager Rebekka Worm Winther

Begrundelse:
Legatet gives til en særlig dygtig elev, som afslutter HHX med et flot resultat.
Legatet kan ikke søges – det er i stedet lærerne, der indstiller.
Rebekka har faglige evner i særklasse, og arbejder fokuseret og modent med de faglige udfordringer. Hun har ved siden af undervisningen været en drivende kraft i skolens elevråd.
Rebekka er venlig og vellidt blandt kammeraterne, og hun har således ydet et stort bidrag til klassens sociale miljø.

HK-legat – Jacob Borg

undefined
Foto: faglig sagsbehandler HK Midt-Vest, Jonna Mølgaard og HHX legatmodtager Jacob Borg

Begrundelse:
Legatet gives til en dygtig elev, som afslutter HHX med et godt resultat.
Jacob arbejder dygtigt og målrettet og viser stort fagligt overskud
Jacob er venlig og vellidt blandt kammeraterne, og har ydet et stort bidrag til klassens sociale miljø
Han skal det kommende år skal tilbage til sin gamle efterskole og arbejde som volontør og senere skal han på et udlandsophold med praktik og undervisning.

EUX Business

EUX Business legat – Aleksander Bo Guz Hansen, handelsuddannelse med specialer

undefined
Foto: EUX Business legatmodtager Aleksander Bo Guz Hansen

Legatet gives på baggrund af følgende indstilling fra lærerne
• Du har villet skolen/EUX Business fra første dag
• Du er en sand mester i at skabe kontakt til andre – både lærere og elever
• Du tør være sig selv og spørge hvis der opstår tvivl
• Du har taget et kæmpe ansvar for at skabe en god stemning i klassen
• Udfordringer er op og har du har KÆMPET en brav kamp med fine resultater til følge
• Du er stolt over dine kendetegn som er at du elsker fodbold, god musik, gamle danske film og din hjemby

HK-legat EUX – Michelle Alsaybar Sørensen

undefined
Foto: EUX Business legatmodtager Michelle Alsaybar Sørense og faglig sagsbehandler Jonna Mølgaard, HK Midt-Vest

Målrettet fra første dag og vellidt i klassen pga. sit milde og positive væsen.
På sin egen stille facon altid parat til at hjælpe, hvor der er brug for det. Michelle har haft sit at slås med, men er ALTID yderst arbejdsom og ansvarsbevidst, og afleverer alle sine ting til tiden. Hun har et vanvittigt højt fagligt niveau og er meget grundig i sine opgaveløsninger, men skilter aldrig med det.
Michele er meget ambitiøs og flittig, og har søgt direkte ind på jurastudiet.