14. august 2017

Den sidste uge har været første skoledag for mange

undefined

Så er lokaler og gange igen fyldt med liv og unge mennesker på de fem adresser hos Uddannelsescenter Holstebro. I løbet af den sidste uge har 1.036 unge haft første skoledag fordelt på de mange forskellige uddannelser.

Erhvervsuddannelser EUD og EUX
For os på UCH er det vigtigt, at vi får givet de unge en faglig stolthed allerede fra dag 1. Vi gør alt hvad vi kan, for at de har de faglige rammer, kompetente faglærere og et godt studiemiljø, så de kan dyrke deres talenter fra det niveau, de hver især har.

Der er plads til alle, både de der vælger den almindelige EUD uddannelser og til de, der ønsker at tage to uddannelser i én og starter på en EUX, siger vicedirektør Jens Knudsen. Flere er lige nu i gang med korte studenterforløb på handel- og kontorområdet. Det er for de, der har taget en gymnasieuddannelse og alligevel vælger en erhvervsuddannelse.

I alt er der her i august startet 474 EUD elever og 59 EUX elever, så der nu i alt er ca. 1.805 elever i gang med en erhvervsuddannelse på UCH. Er man hurtig, kan man stadig nå at komme i gang med en erhvervsuddannelse ellers er næste studiestart til januar.

Gymnasieuddannelserne htx og hhx
1.097 unge er i gang med en gymnasieuddannelse på UCH.
353 af dem er i år startet i 1. g på hhv. Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium. Vi er glade for, at vi har et tilbud, der tiltrækker så mange til erhvervsgymnasierne og dermed en retning, der peger direkte mod erhvervslivets videreuddannelsesmuligheder og karriere, siger direktør Ann Østergaard.

Det er første årgang med den nye gymnasiereform. De første tre måneder arbejdes der på begge gymnasier med grundforløbet og herefter deles de ud i klasser med fokus på den valgte studieretning.

10. klasse – STEP 10
150 unge har mandag første skoledag på den helt nye uddannelse på UCH. Det er meget spændende, at de unge kommer fra et meget stort geografisk område, siger uddannelsesleder Carsten Yding. Derfor er det oplagt, at de i løbet af de første dage er på løb rundt i byen, men også rundt på Døesvej og UCH. Det er her de skal finde de mange ungdomsuddannelsesmuligheder, som de i løbet af deres skoleår kommer til at arbejde meget med.

Mere info:
Ann Østergaard, direktør UCH, 99 122 200 – ann@ucholstebro.dk
Jens Knudsen, vicedirektør UCH, 99 122 400 – jk@ucholstebro.dk