19. marts 2015

Flere vil uddannes på Uddannelsescenter Holstebro

På erhvervsuddannelserne kommer der hver dag nye ansøgninger, selv om fristen officielt er udløbet. Sådan har det altid været og vi tager gerne imod alle, der ønsker en uddannelse hos os, slår direktør Svend Ørgaard fast.

På erhvervsuddannelserne kommer der hver dag nye ansøgninger, selv om fristen officielt er udløbet. Sådan har det altid været og vi tager gerne imod alle, der ønsker en uddannelse hos os, slår direktør Svend Ørgaard fast.

Kun uddannelserne inden for fødevarebranchen har en lille tilbagegang. Hvilket stort set altid retter sig inden opstart i august.

HOLSTEBRO - Fremgang, fremgang, en smule tilbagegang og atter fremgang. I den sidste tilmeldingsrunde - mens Svend Ørgaard er direktør - er det overskrifterne på Uddannelsescenter Holstebro i disse dage.
Ligesom kollegerne på de andre uddannelsesinstitutioner i byen har han gjort op, hvor mange, der har søgt ind på de forskellige uddannelser.
Regnestykket ender ud med en samlet sum, der ligger lige over 700 ansøgninger, hvoraf 406 har søgt ind på Uddannelsescenter Holstebros to gymnasier hhx og htx (handelsgymnasiet og teknisk gymnasium) mod 357 samme tid sidste år.
Erfaringen viser, at der kommer tilmeldinger helt frem til studiestart, selv om den officielle tilmeldingsfrist udløb søndag, den 15. marts kl. 12.
- Vi forventer derfor at ende på ca. 420 tilmeldinger på de to gymnasier.

Dertil kommer de, over 300 elever, der har valgt EUD (erhvervsuddannelserne). Det ser ud til, at det helt store hit er eux. Der er 76 elever, der har valgt eux. Lægger vi dette tal til, når tallet på UCH op på ca. 730 nye elever, siger direktør Svend Ørgaard.
Dertil skal UCH så lægge de elever, der fortsætter i deres hovedforløb på en af de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser og de ca. 700 elever, der fortsætter i 2. og 3. G, på enten teknisk gymnasium eller handelsgymnasiet.

 Se mere om EUX her

EUX tiltaler de unge
Sidste år ved samme tid havde 35 søgt ind på eux. Uddannelsescenter Holstebro forventer at nå op på 80 i år. En eux-uddannelse er en kombination af en erhvervsfaglig og en gymnasial uddannelse.
For erhvervsuddannelserne, både de tekniske og merkantile, er det svært at vurdere præcist, hvor mange der søger fra nu - til opstart i august. Det skyldes blandt andet, at en stor del af eleverne, der traditionelt søger i denne retning, ikke kommer direkte fra grundskolen, hvor de bliver mindet om ansøgningsfristen. Men skolen forventer at have ca. 2.400 årelever i skoleåret 2015/16. Hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år.
- Det er klart, at når vi kan give uddannelsesgaranti på flere erhvervsuddannelser og der på samme tid bliver flere og flere praktikpladser i erhvervslivet, så vil flere da søge ind på en erhvervsuddannelse, forklarer direktør Svend Ørgaard.

UCH har hvert år ca. 10–12.000 personnumre igennem huset. – Nogle er her kun i få uger eller dage og andre i tre år, så når vi tæller årselever, bliver det til ca. 2.400, forklarer kommunikationschef Claus H. Hansen.