20. februar 2015

Flot første halvleg

Færre unge ryger og springer morgenmaden over, og flere dropper energidrikkene. Projektet om sundhed på erhvervsskolen ”Kroppen op i gear” har allerede leveret positive resultater på Uddannelsescenteret i Holstebro

Grundforløbene på Auto og Transport/Logistik linjerne har arbejdet med sundere kost, bevægelse/motion og rygestop siden skoleårets start august 2014. Ved projektstart blev eleverne spurgt om deres sundhedsvaner, og før juleferien blev spørgsmålene gentaget. I samarbejde med Aalborg Universitet har Hjerteforeningen analyseret svarene.

I relation til kost er der flere, som ”ofte spiser morgenmad”. Andelen er steget fra 60,3 procent til 88,9 procent i løbet af perioden. Indtagelse af læskedrik er reduceret markant. Blandt de studerende var der 23,1 procent, som i august ”drak mere end 1 liter energidrik per uge”, hvilket var faldet til 11,1 procent i december. Læskedrik er fjernet fra kantinens sortiment.

Hjælpe elever med rygestop
Overordnet set er der meget, der tyder på, at indtaget af ”sodavand uden sukker” er blevet reduceret mellem de to måletidspunkter.

I relation til bevægelse/motion er der meget, der tyder på en stigning i andelen studerende, som både” ønsker” og ”er blevet mere fysisk aktive” siden projektet begyndelse i august 2104.

Også med hensyn til rygning viser resultaterne overordnet set et fald i ”antallet af cigaretter, de studerende ryger dagligt”. Endvidere er sandsynligheden for, at de studerene har ”konkrete planer om at holde op med at ryge” positiv. Der er uddannet to rygestop-instruktører, som i foråret 2015 sætter ekstra ind for at hjælpe eleverne med rygestop.