16. december 2022

Fremtiden ser lys ud for bæredygtige uddannelser på UCH

Uddannelsescenter Holstebro (UCH) er blevet udnævnt som UNESCO Verdensmålsskole fra 2023. Udnævnelse markerer en milepæl i UCH’s engagement i at bidrage til at opfylde Verdensmålene og arbejde for en bæredygtig fremtid

Sammen om en bæredygtig fremtid – sådan lyder titlen på UCH’s strategi. Dette har nu fået endnu mere tyngde, eftersom skolen er blevet udnævnt som UNESCO Verdensmålsskole.

Som Verdensmålsskole vil UCH forpligte sig på at integrere Verdensmålene i undervisningen og skolens aktiviteter, så eleverne bliver bevidste om deres rolle i at opnå en bæredygtig fremtid og tilegne sig de nødvendige kompetencer inden for bæredygtighed, som i sidste ende vil komme virksomhederne og samfundet til gode.

”Vi er stolte af at blive udnævnt som Verdensmålsskole,” udtaler Direktør for UCH Nanna Seidelin. ”Det er en anerkendelse af vores engagement i at bidrage til en bæredygtig fremtid, og som skole er vores vigtigste opgave, at elever på UCH får kompetencer til at bidrage til bæredygtig omstilling i det samfund, som vi uddanner fremtidens arbejdskraft til.”

Udnævnelse kommer i kølvandet på en række initiativer med et grønt fortegn, som allerede er en integreret del af hverdagen på UCH. Det er eksempelvis muligt at vælge studieretningen ’Grøn Økonomi’ på Handelsgymnasiet HHX, ligesom der gennem det tværfaglige projektsamarbejde Boomerang udvikles innovative løsninger på lokale virksomheder udfordringer med fokus på bæredygtighed. Derudover har UCH’s fødevareuddannelser og -område et stort fokus på at give eleverne kompetencer til at mindske madspild.

Derudover vil kommende elever, der starter deres grundforløb på byggeri-, teknologi- eller mekanikeruddannelserne Inden for nærmeste fremtid få mulighed for at vælge et grundforløb med særligt fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. 

”Det er ikke nyt for os at tage udgangspunkt i bæredygtighed, når vi tilrettelægger undervisningen på UCH. Vi tager allerede ansvar for at vores elever får solide kompetencer til at skabe bæredygtige løsninger, men med udnævnelsen som Verdensmålsskole sætter vi en tyk streg under, at vi mener, at det er en nødvendighed, at vi arbejder målrettet med bæredygtighed som en integreret del af undervisningen, så vores elever er klar til at tage del af fremtidens arbejdsmarked, som er bæredygtig”, siger Nanna Seidelin.

Som UNESCO Verdensmålsskole forpligter UCH sig til:

  • At udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene
  • At udvikle undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
  • At implementere en helhedsorienteret tilgang til at fremme bæredygtig udvikling på tværs af skolen
  • At oprette et UNESCO verdensmålsråd, hvor elever er repræsenteret og har demokratisk indflydelse
  • At danne partnerskaber med andre danske og udenlandske UNESCO Verdensmålsskoler.