17. december 2020

Håndsrækning til ledige

Coronakrisen sætter sine spor i Danmark og resten af verden, og restriktioner har gjort at mange må sadle om.

UCH der en del af KompetencePartner MidtVest (KPMV) barsler med nye tiltag for voksne over 25 år, som ønsker at komme videre i deres arbejdsliv. Som en del af dette tiltag står vi selvfølgelig også klar til at hjælpe de minkfarmere og ansatte samt medarbejdere i følgeerhvervene, som er ramt af COVID-19 og aflivningen af mink i Danmark.

Det er ikke kun minkfarmerne, der står overfor en stor livsomvæltning, men også mange af de ansatte i erhvervet og følgeerhvervene vil opleve at de mister deres job grundet nedskæringer og/eller lukkede virksomheder. Ud fra en vurdering af den situation, der er for erhvervet og følgeerhvervene, står det klart, at vi får et antal ny-ledige, og for en dels vedkommende, ufaglærte ny-ledige.

Der er hjælp at hente

Både for ufaglærte som faglærte er der hjælp og sparring af hente ved henvendelse på områdets erhvervsskoler og VUC’er. Hjælp i form af vejledning og sparring til at få nye faglige opdateringer, og ikke mindst hjælp til at se, hvad fremtidens arbejdsliv kan byde på.

På alle erhvervsskoler og VUC’er er det muligt at få en helt uforpligtende snak med en vejleder, som kan hjælpe videre. Ikke kun i forhold til de muligheder der ligger forude, men også i forhold til de mange kompetencer og færdigheder man har med sig fra tidligere job og ikke mindst fra ens livserfaring, som betyder, at uddannelsesvejen kan blive kortere.

RKV - RealKompetenceVurdering.

En Realkompetencevurdering kan være en stor hjælp til at komme videre i job eller uddannelse. Der kan være mange overvejelser i spil og det kan være svært at se alle sine kompetencer, hvis man har været ansat i det samme job de sidste måske 10 år, men med en Realkompetencevurdering får man hjælp til at se ALLE ens kompetencer og ikke blot dem, der umiddelbart ligger forrest i hukommelsen. 

Ved en samtale med en vejleder på den lokale erhvervsskole, blive hjulpet til at få alle kompetencer og færdigheder nedskrevet, og til at se i hvilken retning man kan gå i herfra – og i hvilket omfang en uddannelse kan afkortes.

Uddannelse

Står man som ufaglært og har mistet sit arbejde, kan det være en mulighed at tage en erhvervsuddannelse, enten indenfor et allerede velkendt fag, eller inden for et helt nyt fag. Det vil ikke kun give en ny viden og endnu mere erfaring, det vil også give en større mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og ikke mindst give en større sikkerhed i et kommende job.

At tage en uddannelse som voksen, kan give en masse spørgsmål i forhold til det liv man har haft indtil nu. Når man taler med en vejleder på den lokale erhvervsskole, vil får man svar på alle de spørgsmål, der dukker op.

Som voksen over 25 år kan man starte på en erhvervsuddannelse, og med de færdigheder man har fået afklaret i sin RKV, kan det være muligt at få merit for en del af uddannelsen.

Som faglært, kan det også være en mulighed at videreuddanne sig, eller få opdateret sine kompetencer på forskellige kurser.

Opdag alle dine muligheder - der er en vej videre

Hos KompetencePartner MidtVest vil vi gerne hjælpe. Vi har en samlet viden fra syv erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner i Midt- og Vestjylland:

  • Herningsholm Erhvervsskole
  • Skive College
  • UCH – Uddannelsescenter Holstebro
  • UCRS - Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
  • Skive-Viborg HF & VUC
  • Holstebro-Lemvig-Struer VUC
  • Herning HF & VUC

Har du brug for en snak om, hvordan du kommer videre i dit arbejdsliv, så kan vejlederne hos KompetencePartner MidtVest hjælpe dig. Vi kan hjælpe med viden om, hvordan uddannelse kan være vejen til at komme videre i livet og vi kan hjælpe med relevant information om det økonomiske, varigheden og muligheder for uddannelse for den enkelte.

Kontakt en konsulent på en af erhvervsskolerne:
Lone Strandgaard - lst@ucrs.dk - 2299 9065 - Ringkøbing-Skjern
Leif Kloster - lk@herningsholm.dk - 2542 4849 - Herning
Erling Helsinghof - ehe@ucholstebro.dk - 9912 2523 - Holstebro
Dorte Kristensen - dk@skivecollege.dk - 2085 3930 - Skive

Kontakt VUC:
Hanne Vestergaard Kristensen - hv@ucrs.dk - 2330 4656 - Ringkøbing-Skjern og Herning
Ingelise Christensen - ingeliseC@svhfvuc.dk - 4035 9541 - Skive
Anne Marie Rønn - amr@holstebro-vuc.dk - 3018 4639 - Holstebro

Læs mere på www.kpmv.dk