01. april 2020

KompetencePartner MidtVest

Pressemeddelelse:

Nyt samarbejde om voksen-og efteruddannelse i Midt-og Vestjylland.

Med lanceringen af hjemmesiden www.kpmv.dk ser det nye uddannelsessamarbejde KompetencePartner MidtVest dagens lys.

De erhvervsrettede skoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner er gået sammen om at gøre det nemt for både virksomheder, medarbejdere, jobcentre og ledige, at få overblik over de mange tilbud om efteruddannelse, der er målrettet voksne.

Målet med samarbejdet er bl.a. at forebygge den mangel på faglærte, som vil komme i løbet af nogle år. Samtidig er det også vigtigt at videreuddanne og opkvalificere faglærte for, både på et helt personligt plan, at dygtiggøre sig og for at sikre fastholdelse på arbejdspladserne og medvirke til udviklingen af virksomhederne.

Med hjemmesiden www.kpmv.dk kan virksomheder, jobcentre, a-kasser, medarbejdere og ledige finde et samlet udbud af kurser og efteruddannelse for hele Midt -og Vestjylland. Vi vil gerne gøre det lettere for alle interessenter at finde det helt rigtige kursus, eller den helt rigtige uddannelse. Ved at samle det hele et sted, er vi sikre på at alle tilbuddene bliver set og giver måske endda virksomheder, etc. et langt større udvalg end de troede muligt, siger Chefkonsulent Lars Bylow Frandsen, KompetencePartner MidtVest.

Bag det nye samarbejde står:

 • Skive College
 • Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier,
 • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
 • Uddannelsescenter Holstebro
 • Skive-Viborg HF & VUC
 • Herning HF & VUC
 • VUC i Ringkøbing-Skjern
 • VUC Holstebro Lemvig Struer

Lige nu er et af vores hovedbudskaber, grundet Corona situationen, tilbuddet om online undervisning. Hver skole kan tilbyde noget forskelligt og det at kunne samle det et sted og sørge for at alle tilbuddene ligger på siden, giver bare virksomheder i Midt-og Vestjylland og deres ansatte et langt bedre overblik over mulighederne, siger projektleder Christina Søndergaard Bertelsen.

Nu kan vi, i fællesskab, tilbyde virksomheder og deres ansatte mange flere forskellige uddannelser og kurser. Formålet med KPMV er at gøre det nemt for virksomheder, medarbejdere, jobcentre og ledige at skabe overblik over voksen-og efteruddannelsesmuligheder i lokalområdet. Kontakter man en af skolerne trækkes der på alle kompetencer i KPMV, så den bedste uddannelsesløsning gennemføres for virksomheden og den enkelte.

KPMV består af et korps på 21 uddannelseskonsulenter, der har til formål at være i tæt dialog med lokalområdets virksomheder om deres behov for uddannelse i form af f.eks. erhvervsfaglig uddannelse, AMU-kurser, sprogkurser, IT-kurser mv. og efterfølgende hjælpe virksomheden i mål.

Tilsammen har skolerne over 1.000 ansatte og de uddanner hvert år mange tusinde elever og kursister på kortere eller længere forløb.

Mere info

 • Jan Lillelund, uddannelseschef, Uddannelsescenter Holstebro | 99122521 | jli@ucholstebro.dk
 • Hanne Vestergaard Kristensen, kursus-og erhvervschef Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern | 23304556 | hv@ucrs.dk
 • Gert Sander Jensen, forstander, VUC Holstebro-Lemvig-Struer | 51296339 | gj@holstebro-vuc.dk
 • Nils Hedegaard, uddannelses-og vejledningschef, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, | 25424512 | nh@herningsholm.dk
 • Jens Chr. Pedersen, uddannelseschef, Skive College | 21401714 | jcp@skivecollege.dk
 • Lars Bylow Frandsen, chefkonsulent, sekretariatet KompetencePartner MidtVest | 99122274 | lbf@ucholstebro.dk