26. juni 2015

Legatmodtagere på Holstebro Handelsgymnasium 2015

undefined

Colstrupfondens legat

Jonas Birk er en meget dygtig elev, som afslutter hhx med et meget fint eksamensresultat. Jonas er meget kvik og målrettet. Jonas tænker og arbejder meget strategisk med sin uddannelse.

Jonas viser tydeligt, hvorledes rette indstilling til det at tilegne sig kundskaber giver resultater, samtidig med at han også forvalter sine faglige kundskaber på en god måde.

Jonas skal studere videre på Cass Business School i London.

undefined

HK-legat på 2000 kr.

Louise har gennem hele gymnasietiden arbejdet dygtigt med de stillede opgaver og udfordringer, uddannelsen har givet. Louise afslutter hhx uddannelsen med et meget flot resultat.

Louise er altid positiv, velforberedt og aktiv i timerne.

Louise skal efter hhx på job i England. Louise er optaget i PIU programmet og skal det næste år arbejde i London.

Louise er samtidig en god kammerat/veninde, hvorfor hun har været en gevinst for sin klasse og for skolen som helhed. Det har været en stor glæde at følge hende de seneste 3 år.

undefined

Bendix Fond legat

Sara Damgaard har alle tre år arbejdet struktureret og engageret med såvel mundtlige som skriftlige opgaver i samtlige fag. Sara afslutter hhx med meget flotte karakterer.

Sara viser tydeligt, hvorledes rette indstilling til det at tilegne sig kundskaber giver resultater, samtidig med at hun også forvalter sine faglige og personlige kundskaber til glæde for andre.

Sara har en naturlig nysgerrighed over for ny viden af enhver slags. Sara er beskeden og meget vellidt blandt klassekammeraterne.

undefined

HHX Studielegat

Berivan Tunc har med sin strukturerede tilgang til skolegangen, flid og dygtighed opnået meget flotte karakterer. Hun er altid positiv, engageret, forberedt og ikke mindst optaget af at skabe et godt miljø i klassen.

Berivan er en af dem, der ”tager fra”. Hun finder glæde i at lære og er god til at bruge sine lærere i denne proces. Samtidig er hun ærlig og troværdig og det er denne kombination, der gør, at hun ”får lov” – også på sine medstuderendes vegne. Berivan er en god kammerat/veninde, hvorfor hun har været en gevinst for sin klasse.

Berivan viser tydeligt, hvorledes rette indstilling til det at tilegne sig kundskaber giver resultater, samtidig med at hun også forvalter sine faglige og personlige kundskaber til glæde for andre.

undefined

Engagement legat

Martin Damgaard Nissen har gjort sig fortjent til denne hæder pga. sin ihærdige indsats som iværksætter, koordinator og ”arbejdshest”, ved skolens fester og andre arrangementer de sidste 3 år

Martin en engageret, fornuftig og meget tiltalende ung fyr, med et smittende humør, og det har været en fornøjelse at følge og opleve ham de seneste 3 år.