01. september 2015

Nye studieretning på Holstebro Handelsgymnasium - UCH

GAME – it, spil og medier

Fra skoleåret 2016-2017 etablerer Holstebro Handelsgymnasium et nyt uddannelsestilbud til de unge, der interesserer sig for it, spil og medier. Den nye studieretning, der har fået navnet GAME er målrettet mod unge, som ønsker at styrke deres it-mæssige kompetencer både i en kreativ og kommerciel sammenhæng, men også i et bredere dannelsesmæssigt perspektiv.

GAME har en klar merkantil/it-mæssig profil. Studieretningsfagene Matematik A og Informationsteknologi B sikrer det teoretiske/it-mæssige fundament, mens afsætning A understreger retningens merkantile profil. Derudover suppleres GAME-profilen gennem en toning af de fleste af studieretningens øvrige fag.

GAME er det eneste tilbud af sin art i Vestjylland, og der er kun ganske få lignende tilbud i hele landet.

undefinedUCH udbyder fra næste skoleår en helt ny studieretning – Game.

Praksis

Som studieretningsfagene ovenfor lader ane, vil GAME være præget af en del teoretisk arbejde, men derudover indeholder denne retning også meget praksis og hands-on-undervisning. Eleverne skal bl.a. prøve kræfter med at designe, kryptere og lave forretning på deres gode ideer, og de stilles over for opgaver o.a., hvor de skal omsætte den lærte teori til konkret praksis.

Nogle af de elementer, der fylder på uddannelsen, er:

  • Projekter
  • Gamificering
  • Produktudvikling, fx design af app, programmering af spil
  • Praktik (virksomhed eller uddannelse)
  • Konferencer/messer/virksomhedsbesøg

Digital revolution

Den digitale udvikling har i løbet af de seneste 10 – 15 år revolutioneret vores måde at være sammen på, vores måde at kommunikere på, vores måde at blive underholdt på, vores måde at forbruge på, måden at undervise på osv. Kort sagt: It har revolutioneret samfundet”, forklarer vicerektor Jens Christen Hylkjær, der er en af hovedkræfterne bag den nye studieretning.

Brugen af it, spil og medier skal didaktiseres og integreres i undervisningen, fx i form af flipped classroom, elevafleveringer som screencast, gamificering, design af apps o.a. Dette giver mulighed for at møde de unge, der hvor de er, men på faglige præmisser. Mange undersøgelser peger på, at læringspotentialet ved at integrere it og sociale medier i undervisningen er stort. ”Det er det potentiale, vi skal forstå at udnytte - til gavn for de unge”, siger Jens Christen Hylkjær.

Masser af uddannelses- og jobmuligheder

GAME er et tilbud til de unge, som gerne vil læse videre i en it-spil-medie-retning eller gøre en forretning ud af deres interesse.

Spilbranchen er en kæmpe industri, som omsætter for mange milliarder årligt. Ser man på it-branchen i et bredere perspektiv omsættes der for endnu flere milliarder. Der er altså en branche med fremtid, samt mange uddannelses- og jobmuligheder.

Mange døre er åbne med GAME i bagagen.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at studieretningen GAME klæder de unge på til videre uddannelse på lige fod med andre studieretninger. Det er derfor også muligt at læse til lærer, til journalist, til økonom, til jurist osv. med en GAME studentereksamen i bagagen.

GAME på Holstebro Handelsgymnasium

Holstebro Handelsgymnasium er inde i en god udvikling med stor søgning af nye elever og studenter, der klarer sig rigtigt flot ved de afsluttende eksamener. ”Det er denne positive udvikling, vi gerne vil fortsætte. Med GAME tilbyder vi en ny, spændende uddannelsesmulighed, samtidig med at vi lukker et hul i det generelle uddannelsestilbud i landsdelen. Vi tilbyder en ny studieretning, som vi mener vil appellere til mange unge, og som vil klæde dem rigtigt godt på til fremtiden”, siger Jens Christen Hylkjær.

Kontaktoplysninger:                 Vicerektor - Jens Christen Hylkjær – 9912 2317

                                              Rektor – Martin A. Baadsgaard – 9912 2310