05. januar 2017

Pressemeddelelse

Siden strukturreformen i 2007 er samarbejdet mellem Uddannelsescenter Holstebro og Holstebro Gymnasium og HF blevet tættere og tættere.

Der samarbejdes eksempelvis om IT-løsninger, talentudvikling, vejledning, brobygning til videregående uddannelse samt undervisning af 10. klasse fra næste skoleår.

Folketinget vedtog d. 19/12 2016 lov 58, hvor alle de gymnasiale uddannelser er indskrevet i samme lov. Derfor vil der nu være bedre muligheder for at koordinere og styrke uddannelsestilbuddet til de unge i det nordvestjyske område og skabe et attraktivt og stærkt tilbud, der peger mod fremtidens videregående uddannelser både på det erhvervsfaglige og det gymnasiale område. Det vil bl.a. give mulighed for at styrke udviklingen af innovative, digitale og globale færdigheder, som fremtiden stiller krav om, samt have et øget fokus på udvikling af elevernes karrierekompetencer allerede i ungdomsuddannelserne. Det er samtidigt et økonomisk vilkår, at institutionerne skal leve op til disse formål med stadig færre ressourcer.

Det er derfor naturligt, at de to uddannelsesinstitutioner nu afsøger mulighederne for et helt formaliseret samarbejde som én samlet institution, der foruden alle de gymnasiale uddannelser også tilbyder en lang række af erhvervsuddannelser og efteruddannelse.

Det er umiddelbart forventningen, at de to økonomisk velfunderede institutioner vil kunne løfte opgaver og håndtere udfordringerne bedre til glæde for de elever og kursister, medarbejderne, erhvervslivet og kulturlivet i lokalområdet.

De to bestyrelser har på den baggrund besluttet, at der med assistance fra et konsulentfirma skal udarbejdes et kvalificeret grundlag for beslutning om en evt. sammenlægning. Konsulentfirmaet tilrettelægger en proces, hvor repræsentanter for elever, medarbejdere og daglige ledelser vil blive inddraget. Bestyrelserne forventes at træffe endelig beslutning om sammenlægning ultimo marts 2017.

Kontakt for mere info: 
Formand for Uddannelsescenter Holstebro, Jørn Vejgaard, tlf. 40 30 96 99
Formand for Holstebro Gymnasium og HF, Jens Otto Nystrup, tlf. 23 20 14 14
Rektor for Holstebro Gymnasium og HF, Hans Vangsgaard tlf. 40 34 44 33
Direktør for Uddannelsescenter Holstebro, Ann Østergaard, tlf. 99 12 22 00