07. februar 2022

Tak for besøget

undefined
Flere hundrede unge og deres forældre besøgte UCH lørdag til Åbent Hus.

Stemningen var helt i top rundt på de forskellige adresser og der var på UCH set frem til igen at kunne præsentere de mange uddannelser med et fysisk besøg.

Mellem 90-100 af de besøgende var potentielt kommende HTX´ere, der sammen med deres familier søgte mod HTX og her kunne man som besøgende virkelig mærke at eleverne sammen med underviserne havde gjort sig umage. De har forberedt sig i måneder og det kunne mærkes. Når man trådte ind ad døren, blev man mødt af et hold veloplagte guider, der viste de besøgende rundt. Og man skal ikke tage fejl, guiderne var pave stolte over deres gymnasium, der emmer af virkelyst, faglig stolthed og glæden ved at designe, bygge, samarbejde og lære nyt.

HTX har en fantastisk mulighed for at folde deres fag ud i levende live til et Åbent Husarrangement. Der var en eksplosion af iderigdom, knowhow og kreativitet og man blev ledt rundt til fx el-teknologi, hvor eleverne havde bygget en elevator. De programmerer i forskellige sprog og guiderne fortalte, at programmering er et globalt sprog, som det er vigtigt at kunne i fremtiden. Turen gik videre til US-Science, en studieretning som tager eleverne med til USA i over 2 måneder, hvor de går på college og bor ved amerikanske familier. Denne mulighed har vagt særlig stor interesse i år. HTX barsler i år med en ny studieretning, hvor biologi kombineres med samfundsfag. En studieretning, som man på HTX forventer bliver populær blandt både drenge og piger. Den passer godt til de industrier, Danmark er førende inden for. Den gør også, at man kun skal have matematik på B-niveau, som efterspørges af mange.

De interaktive boder var et hit, hvor der blev graveret på glas, broderet på T-shirt, ført matematiske beviser, udvundet salmiaksyre fra lakrids, smagt på insekter, skænket shots fra egen robot, afprøvet VR, spillet backgammon, Risk, bordtennis, bordfodbold og diskuteret etiske dilemmaer. HTX spænder vidt og viste også, at de lige har vundet tre designpriser i den nationale konkurrence Da Vinci.

Den nyansatte rektor Susanne Rasmussen deltog i indvielsen af en teknologifløj på HTX, hvor de nyeste teknologier til at fremstille produkter tilsammen udgør et skaberunivers, som hedder MakerSpace. Det var imponerende at se, hvor stor virkelysten er hos eleverne. De bliver inspirerede af undervisere, som har stor praksiserfaring fra dansk erhvervsliv. Undervisningen foregår i projekter, som kobler op på virksomheder. Det gør, at eleverne får så meget mere ud af det, end hvis det blot var teori ved en grøn tavle i et klasselokale – MakerSpace er et sted der kan benyttes af alle elever på UCH både gymnasieelever og elever/lærlinge på erhvervsuddannelserne.

Som ny direktør var det en kæmpe fornøjelse at komme rundt på alle adresser og opleve, hvordan elever og undervisere på de forskellige uddannelser præsenterer deres fag. Der er stor forskel på at præsentere et gymnasium fx HHX, en 10. klasse og så erhvervsuddannelserne fra Fødevarer, Byggeri, Teknologi til Business og hele transportområdet, fortæller direktør Nanna Seidelin. Fælles er dog at man som besøgende mærkede en utrolig stor stolthed over sit fag, uanset om det er en personvognsmekaniker eller en gymnasielærer.

Nåede man ikke forbi i lørdags, så er man altid velkommen til at besøg os på UCH. Der kan bookes et besøg eller man kan ringe og lave en aftale.

Gymnasiet med fokus på Samfund | Økonomi | Kultur Gymnasiet med fokus på Teknologi | Kommunikation | Naturvidenskab 10. klasse og starten på din ungdomsuddannelse EUD10 | FLEX10 | FEX10 OBU | GYM10 Her uddannes du til den digitale verden Handel | Detail | Kontor Her starter din håndværksuddannelse Tømrer | Bygningsmaler Her uddannes danmarks bedste fødevarehåndværkere Bager | Kok | Ernæringsass | Gourmetslagter Industriens uddannelser Elektriker | Støberitekniker | Smed | It-supporter m.m. Systematik eller benzin i blodet, her kan du blive Mekaniker | Chauffør | Lageroperatør

Stemningsbilleder

Husk tilmelding på optagelse.dk inden 1. marts!