27. januar 2015

UCH blandt landets bedste

UCH er i en netop offentliggjort analyse fra Undervisningsministeriet blandt de bedste til at finde praktikpladser.

Undervisningsministeriets analyse, der udkom den 26. januar viser, at de bedste erhvervsskoler får 20-30 procentpoint flere elever i praktik, end de egentlig burde, når man ser på de vilkår, skolen har. Omvendt får de ringeste erhvervsskoler ca. 20 procentpoint færre i praktik, end deres vilkår egentlig giver dem mulighed for.

De fem bedste merkantile, tekniske og blandede skoler 

De skoler, der i perioden 2011-2013 fik flest elever i virksomhedspraktik, når der korrigeres for lokale forskelle i rammevilkår   

 

 

 

 

 

Bedste merkantile skoler

Bedste tekniske skoler

Bedste blandede skoler

Erhvervsakademiet Kbh. Nord

Skolen for klinikassistenter

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Aalborg Handelsskole

TEC Frederiksberg

Selandia - CEU, Slagelse

Tradium, Randers

Den Jyske Håndværkerskole

EUC Nordvestsjælland

Int. Business College, Kolding

Herningsholm Erhvervsskole

Uddannelsescenter Holstebro

Handelsskolen Kbh. Nord

EUC Vest, Esbjerg

EUC Nord, Frederikshavn

 

 

Kilde: UVM, "Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne", 2015

Claus H. Hansen er ansvarlig for skolepraktikken på UCH, der ligger helt i top over de skoler, der er bedst til at skaffe elever i virksomhedspraktik.

-       Vi har gennem flere år arbejdet målrettet på at skaffe praktikpladser til de unge, der vælger en erhvervsuddannelse hos os.

-       Vores skolepraktik-instruktører har et indgående kendskab til virksomhederne.

-       Det er desuden meget vigtigt, at vi hjælper med det perfekte match mellem elev og virksomhed.

 UCH hjælper de elever, der er i skolepraktik i den rigtige retning. – Vi gør dem klar til erhvervslivet ved at vise dem, hvad der kræves for at blive f.eks. bygningsmaler eller slagter. Eleverne træner også i jobsøgning og den personlig samtale.

UCH styrker indsatsen endnu mere i det kommende skoleår. Skolen opretter et Center for Vejledning , hvor skolen netop har ansat Kirsten Skov Bertelsen som centerleder. Desuden styrkes indsatsen på skolepraktikområdet gennem en organisationsændring, hvor uddannelsesleder Lars J. Mortensen skal overtage ledelsen fra 1. april 2015.

undefined

Christoffer Emil Jensen, Herning – Janne Andersen, Simmelkær og Maibritt Nyborg, Holstebro har alle sammen fået praktikpladser som bygningsmaler via det opsøgende arbejde på UCH.

 

Kontaktoplysninger

Praktikcenterleder og kommunikationschef

Claus H. Hansen – ch@ucholstebro.dk - 9912 2430

Vicedirektør og EUD Chef

Jens Knudsen – jk@ucholstebro.dk - 9912 2400