01. december 2014

Unge flytter gerne langt for en praktikplads

Af avisen.dk

Hver anden erhvervsskoleelev er klar til at flytte til et nyt postnummer, hvis det giver en praktikplads, viser ny undersøgelse.

Myten om de dovne elever er død, mener Dansk Metal. Halvdelen af eleverne på danske erhvervsskoler er klar til at rykke teltpælene op og flytte, hvis der venter en praktikplads til dem et andet sted.
Samtidig har en ud af ti elever allerede flyttet bopæl på grund af en praktikplads. Det viser en rundspørge, som fagforeningen Dansk Metal har lavet blandt 1.176 elever, der er i gang med et hovedforløb og derfor er i praktik.

Hos Dansk Metal kalder man undersøgelsen en 'mytedræber'.
Myten om de unge, der ikke vil rejse efter en praktikplads, bliver punkteret nu. Selvfølgelig skal man være parat til at flytte efter en praktikplads, og det er eleverne også, siger Per Påskesen, uddannelseschef i Dansk Metal.
I undersøgelsen svarer ni ud af 10, at de vil acceptere en rejsetid på over en halv time mellem hjem og praktikplads. Samtidig føler eleverne ikke, at erhvervsskolerne hjælper dem med at finde praktikpladser.
Per Påskesen erkender, at det kan være en gratis omgang for nogle at sige, at de er klar til at flytte.
Men resultatet af vores undersøgelse taler alligevel sit tydelige sprog. Når halvdelen er klar til at flytte, og 12 procent er flyttet for en plads, sender det et klart signal, mener han.

2 timers transport til lærepladsen

Billedet er fra den lokale overrækkelse af prisen for Årets læreplads 2014. Her har eleven brugt mere end 2 timer dagligt på transport, netop for at få den rigtige læreplads.

Udfordring med geografien

Det er positivt, at mange elever overvejer at flytte, men geografien spiller stadig en rolle, mener Dansk Industri (DI).

- Vi ved fra andre analyser, at hvis praktikpladsen ligger mere end 40 kilometer væk, så er det for langt for de fleste elever, siger erhvervsuddannelseschef i DI, Lone Folmer. Der er stadig et problem, når det kommer til de unges villighed til at søge derhen, hvor praktikpladsen er, mener hun. Jeg taler med flere virksomheder, der har ledige lærepladser, og de fortæller mig, at de oplever problemer med at kunne tiltrække lærlinge til deres virksomheder, blandt andet på grund af geografien, siger Lone Folmer.

Ældre elever kan sagtens flyttes

Hele diskussionen om elevernes vilje til at flytte for en praktikplads er fordrejet. Det mener Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Der tegnes et billede af, at vi jager erhvervsskoleeleverne rundt i landet, men det er mere nuanceret. En tredjedel af eleverne er over 25 år, og burde sagtens kunne flytte for at få en praktikplads, siger chefkonsulent i DA, Simon Neergaard-Holm.
Mobiliteten for de helt unge elever er anderledes, mener han. Men: - Vi ser, at rigtig mange unge tager på efterskoleophold, så de unge kan sagtens rykke sig. Som erhvervsskoleelev kan man flytte på skolehjem eller bo på en kostafdeling på en erhvervsskole. Det er en god mulighed, når der er så stor konkurrence om praktikpladserne, siger Simon Neergaard-Holm.

Men der er store forskelle på en efterskole og et skolehjem, der kan sammenlignes med et kollegium, siger Erhvervsskolernes ElevOrganisation, EEO.
- På en efterskole tager lærerne meget mere hånd om eleverne og følger op på deres ve og vel. Et skolehjem er ikke nær så personligt, og det kan være ret overvældende for en 17-årig, siger formand Mie Hovmark.