20. januar 2017

Ved du, hvad du skal efter sommerferien?

Om kort tid skal unge i 9. og 10. klasse træffe valg om ungdomsuddannelse. Valget kan virke uoverskueligt, og derfor holder vi orienteringsmøder i uge 4 på UCH på både Døesvej 70 og 76. Det er også muligt at gå i 10. klasse på UCH, nemlig på STEP 10 - læs mere her

Der vil til orienteringsmøderne være mulighed for at få mere information og stille spørgsmål om de mange erhvervsuddannelser, EUX-muligheden og gymnasierne HTX og HHX.

EUD teknisk/EUX Tech - tirsdag den 24. januar

Få mere kendskab til de tekniske erhvervsuddannelser, hvor der er gode muligheder for praktikpladser. Hør om både EUD og EUX Tech på Døesvej 70 kl. 19.00 – den røde indgang.

Teknologi, byggeri og transport
Håndværkerens område, hvis drømmen er at blive fx tømrer, chauffør, elektriker, bygningsmaler, CNC operatør, smed, lageroperatør, disponent og som nye uddannelser på UCH procesoperatør og støberitekniker. Her har man værktøj mellem hænderne næsten fra dag 1.

Fødevarer og Jordbrug
Mange af landets bedste håndværkere på fødevarerområdet kommer fra UCH. Området uddanner bagere, slagter, ernæringsassistenter og Gastronomer/kokke og der er rigtig gode muligheder for praktikpladser. Fra august tilbyder vi også uddannelsen serviceassistent.
Uddannelsescenter Holstebro er den største jordbrugsskole/landbrugsskole på det grønne område i Vestjylland. Man bliver her landmand og kan tage grundforløbet inden for gartneri, skovbrug og landbrugsassistent.

EUD merkantil/EUX Business - onsdag den 25. januar

Kontor, Handel og forretningsservice - Handelsskolen
På den merkantile indgang kan du både tage end EUD og EUX Business.
Du kan på UCH starte karrieren som salgsassistent, butikschef, lægesekretær, kontorleder, indkøbsassistent eller eventkoordinator. Uddannelsen kan også bruges som springbræt til at blive selvstændig med fx egen butik eller webshop. Vælger du EUX Business, så får du en erhvervsfaglig studentereksamen og mulighed for at læse videre efter studieåret. Du finder os på Døesvej 76 kl. 19.00 – den grå bygning.

Der findes ialt 104 forskellige erhvervsuddannelser fordelt på 4 hovedområder. På UCH tilbydes uddannelser inden for de 3 hovedområder og det giver rigtig mange muligheder.

Gymnasievalg hhx/htx - onsdag den 25. januar

Fra august 2017 træder den nye gymnasiereform i kraft, og det betyder nye studieretninger. Du kan på begge vore gymnasier høre om de forskellige muligheder, bl.a. hvordan du kan kombinere din gymnasieuddannelse med sport på højt niveau fx i samarbejde med TEAM DANMARK.

HTX er der stor fokus på de naturvidenskabelige og teknologiske fag og der vil være mulighed for at høre om programmet US Science, hvor en del af uddannelsen foregår i USA og de mange talentprogrammer for unge med interesse for naturvidenskab, teknologi og innovation. Det foregår kl. 19.00 på Døesvej 70 – indgang ved Teknisk Gymnasium – den røde indgang.

HHX er der stor fokus på økonomi, markedsføring, sprog og internationale forhold. Her kan du også høre om de forskellige studieretninger, studieture, den virkelighedsnære undervisning, iværksætteri, talentudvikling og meget andet. Du møder os på Handelsgymnasiet, Døesvej 76 kl. 18.00 – den blå indgang.

Har du ikke mulighed for at deltage, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen. Find mere info om orienteringsmøder her

Mere info:
Ann Østergaard, direktør, ann@ucholstebro.dk, tlf. 99 122 200
Jens Knudsen, vicedirektør, jk@ucholstebro.dk , tlf. 99 122 400