Uddannelsescenter Holstebro

Bestyrelsen 2018 - 2022

Udpeget af:Navn: 
Fødevareforbundet NNF
Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen, Holstebro Formand
Dansk Industri, København HR manager Morten Madsen Næstformand
Industri- og håndværkerforeningen, Holstebro Administrerende direktør Bjarne Sørensen  
HK Danmark, København Afdelingsformand Marianne Køpke, HK MidtVest   
Holstebro Handelsstandsforening Michael Ulsted, Holstebro  
Holstebro-Struer Landboforening Gårdejer Per Nørgaard Sognstrup  
Fagligt Fælles Forbund 3F, København Næstformand Kurt K. Nielsen, Holstebro  
Dansk Metal, København Formand Dan Mikkelsen, Nordvestjylland  
Holstebro Byråd Byrådsmedlem Lars Stampe  
UCH - selvsupplerende - udpeget af Aarhus Universitet Institutleder Jacob Kjær Eskildsen, Aarhus  
Medarbejdervalgt for UCH Birgit Vind Madsen m/stemmeret  
Medarbejdervalgt for UCH Anders Schmieg Toft  
Elevrepræsentant for gymnasierne på UCH Maria Worm Winther  
Elevrepræsentant for EUD/EUX på UCH vakant