Uddannelsescenter Holstebro

Bestyrelsen 2022-2026

Udpeget af:Navn: 
Fødevareforbundet NNF
Afdelingsformand Midt-Vestjylland Steen Hartmann Nielsen Formand
Holstebro Industri- og håndværkerforening Direktør Bjarne Sørensen Næstformand
Dansk Industri Chef for HR og Adm. Heidi Bergenhammer  
Dansk Erhverv Varehuschef, Sigmund Ottesen Rubeksen  
Holstebro Handelsstandsforening Formand Michael Ulsted  
HK Danmark Formand HK MidtVest Inger Toft Stranddorf  
Fagligt Fælles Forbund 3F Næstformand 3F Holstebro Kurt K. Nielsen  
Dansk Metal Formand Dan Mikkelsen  
Holstebro Byråd Borgmester H. C. Østerby  
Udpeget ved selvsupplering Institutleder ved Aarhus Universitet Jacob Kjær Eskildsen  
Medarbejdervalgt for UCH EUD underviser Birgit Vind Madsen m/stemmeret  
Medarbejdervalgt for UCH HTX underviser Anders Schmieg Toft  
Elevrepræsentant for gymnasierne på UCH Nikolaj Meldgaard Johannesen  
Elevrepræsentant for EUD/EUX på UCH Christoffer Kirkegaard Jensen