Uddannelsescenter Holstebro

Elevdemokrati på Uddannelsescenter Holstebro

UCH er optaget af elevdemokrati og samarbejde med eleverne om hverdagen og skolens udvikling.

Lokale elevråd på EUD | EUX

På alle uddannelsesområder er der lokale elevråd. Elevrådsrepræsentanterne vælges i august måned, og det tilstræbes at alle grundforløbshold er repræsenteret i det lokale elevråd. 
Det lokale elevråd inddrages i temaer og beslutninger vedrørende de lokale forhold på adressen og i uddannelsernes udvikling. Den lokale ledelse udpeger områder, hvor elevrådet har indflydelse.

Elevråd på HHX

Elevråd på HTX