Uddannelsescenter Holstebro

Elevdemokrati på Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro er optaget af elevdemokrati og samarbejde med eleverne om hverdagen og skolens udvikling.

På Uddannelsescenter Holstebro har vi elevråd inden for alle vores centre på EUD:

Center for Teknologi, Center for Transport & Logistik, Center for Jordbrug, Center for Handel & Kontor, Center for Byggeri og Center for Fødevarer & Ernæring.

Elevrådene for de enkelte centre holder deres egne møder, og engang imellem mødes alle seks elevtråd på tværs af centrene. 

Fælleselevråd

Skolen har et fælles elevråd med elevrødder fra alle skolens uddannelsesafdelinger.
Fælleselevrådet mødes to gange årligt og drøfter fælles tiltag for alle skolens elever, samt mulige temaer, hvorpå eleverne kan få indflydelse på deres hverdag på skolen. Vicedirektøren er ansvarlig for de fælles elevrådsmøder og alle de lokale elevrådslærere deltager ligeledes, så det videre arbejde forankres lokalt.

Lokale elevråd

På alle centrene er der lokale elevråd. Elevrådsrepræsentanterne vælges i august måned, og det tilstræbes at alle grundforløbshold er repræsenteret i det lokale elevråd. 
Det lokale elevråd inddrages i temaer og beslutninger vedrørende de lokale forhold på adressen og i uddannelsernes udvikling. Den lokale ledelse udpeger områder, hvor elevrådet har indflydelse.

Elevrådslærere

Hver afdeling har én eller flere elevrådsstøttelærere, som er ansvarlige for udpegningen af elevrødder fra grundforløbsklasserne. Om muligt tilstræbes også repræsentation fra hovedforløbshold.
Elevrådsstøttelærerne indkalder og dokumenterer elevrådsmøder efter behov – dog minimum fire gange årligt. Elevrådsstøttelærerne deltager i to årlige fællesmøder for gruppen, indkaldt af vicedirektøren.

Elevråd på Handelsgymnasiet

Elevråd på Teknisk Gymnasium