Lokale uddannelsesudvalg - LUU

Kontakt mellem UCH og erhvervslivet

Kontakten mellem Uddannelsescenter Holstebro og det lokale erhvervsliv er overordnet organiseret igennem de Lokale UddannelsesUdvalg (LUU).

På UCH er der flere uddannelsesudvalg, der tilsammen dækker de erhvervsuddannelser, skolen udbyder. Udvalgene er sammensat, så de består af lige mange repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. En repræsentant fra skolens ledelse, lærere og en elevrepræsentant er tilforordnet hvert udvalg.

Kontakt til de lokale uddannelsesudvalg

For at sikre en ensartet og hurtig kommunikation foregår kontakten til og fra de enkelte udvalg gennem skolen ligesom skolen viderebringer informationer til udvalget, der er af betydning for dets arbejde.

Bager og konditor

Business

Ernæringsassistent

Gastronom

Industriens uddannelser

CNC, Mekaniker og Teknisk Designer

Støberitekniker

Transporterhvervets Uddannelser

Lageroperatør- og chaufføruddannelsen

Arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i styringen og udviklingen af erhvervsuddannelserne. Blandt andet gennem de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg - læs mere her