Lokale uddannelssudvalg - LUU

Ernæringsassistent

Lokalt uddannelsesudvalg for ernæringsassistentuddannelsen.

Udpeget afNavn 
ARBEJDSGIVER:
Region Midt Conny Storgaard  
Kommunernes Landsorganisation Susanne Bak  
ARBEJDSTAGER:
Kost- og ernæringsforbundet Jette Nielsen Formand
Kost- og ernæringsforbundet Vakant  
TILFORORDNET fra UCH:
Ledelsesrepræsentant Lars Sørensen Udd.leder
Lærerrepræsentant Berit Gade Jensen  
Elevrepræsentant Heidi Iversen  
Skole tilforordnet fra Skive College Finn Kallesøe  

Ajourført 28. marts 2022

Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen - klik her