Lokale uddannelssudvalg - LUU

Ernæringsassistent

Lokalt uddannelsesudvalg for ernæringsassistentuddannelsen.

Udpeget afNavn 
ARBEJDSGIVER:
Region Midt Ida Kamp Nyborg Formand 
Kommunernes Landsorganisation Anne Marie Nielsen  
ARBEJDSTAGER:
Kost- og ernæringsforbundet Jette Nielsen Næstformand 
Kost- og ernæringsforbundet Majbritt Hampen Rasmussen  
TILFORORDNET fra UCH:
Ledelsesrepræsentant Jan Emtkjær Jensen Udd.leder
Lærerrepræsentant Lisbeth Stephansen  
Elevrepræsentant Ida Damgaard  

Ajourført 14. december 2016

Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen - klik her