Lokale uddannelssudvalg - LUU

Ernæringsassistent

Lokalt uddannelsesudvalg for ernæringsassistentuddannelsen.

Udpeget afNavn 
ARBEJDSGIVER:
Region Midt Conny Storgaard  
Herning kommune Susanne Bak  
ARBEJDSTAGER:
Kost- og ernæringsforbundet Jette Nielsen Formand
Kost- og ernæringsforbundet Vakant  
TILFORORDNET fra UCH:
Ledelsesrepræsentant Lars Sørensen Tilforordnet
Lærerrepræsentant Berit Gade Jensen  Tilforordnet
Elevrepræsentant Vakant  

Ajourført 21. september 2022

Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen - klik her