Lokale uddannelsesudvalg - LUU

Landmandsuddannelsen

Lokalt uddannelsesudvalg for jordbrugets uddannelser.

Udpeget afNavn 
ARBEJDSGIVER:
Holstebro Struer Landboforening Per Nørgaard Sognstrup Formand 
Holstebro Struer Landboforening  Troels Lundby   
Sammenslutningen af Landbrugets
Arbejdsgiverforeninger SALA
Steen Schubert   
Danske Anlægsgartnere  Lars Ole Rugtved   
Gartneri, landbrug og skov - GLS-A Vakant  
ARBEJDSTAGER:
Landboungdom  Lars Clausholt  
Landbrug - 3 F Villiam Andersen  Næstformand 
Gartner - 3 F  Jan Ramsgaard   
Skov - 3 F Vakant  
Anlæg - 3 F Vakant  
TILFORORDNET fra UCH:
Ledelsesrepræsentant Anders Gammelvind Udd.leder
Lærerrepræsentant    
Elevrepræsentant    

Ajourført 14. december 2016

Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug - klik her