Lokale uddannelssudvalg - LUU

Gourmetslagteruddannelsen

Lokalt uddannelsesudvalg for gourmetslagteruddannelsen.

Udpeget afNavn 
ARBEJDSGIVER:
Dansk Erhverv Peder R. Pedersen Næstformand 
Dansk Erhverv vakant  
Danske Slagtermestres landsforening SFU René S. Madsen  
ARBEJDSTAGER:
Fødevareforbundet NNF Steen Dueholm Formand 
Fødevareforbundet NNF  Svend Oluf Bruzen  
Fødevareforbundet NNF Jens Lund Jensen  
TILFORORDNET:    
Slagterfagets Fællesudvalg - Industriens uddannelser Michael Kristiansen  
TILFORORDNET fra UCH:
Ledelsesrepræsentant Jan Emtkjær Jensen Udd.leder
Ledelsesrepræsentant Jens Knudsen Vicedirektør
Lærerrepræsentant Ejnar Bendix Nielsen  
Elevrepræsentant    

Ajourført 21. september 2018

Slagterfagets Fællesudvalg - klik her