Uddannelsescenter Holstebro

Resultatslønsaftale

Bestyrelsen for Uddannelsescenter Holstebro indgår hvert år en 1-årig resultatlønsaftale med skolens direktør.

I henhold til Undervisningsministeriets regler om resultatlønsaftaler er en resultatlønsaftale med skolens øverste leder obligatorisk.

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Resultatslønskontrakt 2019/2020