Resultatslønskontrakt

Tidligere aftaler

2015/2016
Direktørens resultatslønskontrakt indeholder:

IndsatsområdeOpgjort af bestyrelsen og opfyldt med:
Implementering af EUD-reform-komplekset 83%
Styrkelse af den erhvervsgymnasiale profil 75%
VEU-indsatskontrakten og efteruddannelse 100%
UCH@2020 50%
Gennemførelse 100%
Anvendelse af lærernes arbejdstid 100%

2014/2015
Direktørens resultatslønskontrakt indeholder:

IndsatsområdeOpgjort af bestyrelsen og opfyldt med:
Årsresultat 70%
Synlighed i lokalsamfundet 100%
Samarbejde med folkeskoler m.v. 100%
VEU-kontrakt 100%
Anvendelse af lokal arbejdskraft 100%
Sygefravær 100%
Elevtrivsel 100%
Fastholdelse af elever 60%
Implementering af lov 409 90%
Forberedelse af EUD-reform 100%

2013/2014
Direktørens resultatslønskontrakt indeholder:

 • Skolens årsresultat i forhold til budget
 • Skolens synlighed i lokalområdet
 • Samarbejdet med folkeskoler og efterskoler
 • Initiativer til øget aktivitet i KursusCentret
 • Arbejde med skolens strategi
 • Fastholdelse af elever
 • Implementering af AC overenskomst

Kontrakten for 2013/2014 er opgjort af bestyrelsen og basisrammen er opfyldt med 77% og ekstrarammen er opfyldt med 87%.

2012 / 2013
Direktørens resultatlønskontrakt indeholder:

 • Skolens årsresultat i forhold til budget
 • Skolens synlighed i lokalområdet
 • Samarbejdet med folkeskoler og efterskoler
 • Medarbejdertrivsel
 • Elevtrivsel
 • Sygefravær blandt ansatte
 • Markante ændringer - nybyggeri - rekruttering til uddannelse - frafaldsproblematikken

Opfyldelse - Bestyrelsen har på sit møde den 7. juni 2013 vurderet, at skolens direktør opfylder sin kontrakt hvad angår basisrammen med 72,5 % og hvad angår ekstrarammen med 87,5%. Kontrakten udmøntes derfor i henhold til disse vurderinger.