Ansatte

Samlet oversigt

STEP 10 - 10. klasse

Center for Byggeri

Center for Fødevarer & Ernæring

Center for Jordbrug

Center for Handel & Kontor

Handelsskolen

Center for Teknologi

Center for Transport & Logistik

KursusCentret

Handelsgymnasium hhx

Teknisk gymnasium htx

Teknisk administrativt personale