Ansatte

Elevservice

Jette Dalgaard Stefansen
Administrationschef
99 122 332
js@ucholstebro.dk

Berit Nielsen
Uddannelsessekretær STEP10
99 122 202
bni@ucholstebro.dk

Dorte Kristensen
Reception og elevservice
99 122 318
dkr@ucholstebro.dk

Elin Toft
Uddannelsessekretær Fødevarer
99 122 234
elt@ucholstebro.dk

Gitte Madum Kock
Uddannelsessekretær Transport & Logistik
99 122 441
gma@ucholstebro.dk

Jeanette Thyregod Poulsen
Kursussekretær
99 122 475
jp@ucholstebro.dk

Kate Aagaard Jespersen
Uddannelsessekretær Transport & Logistik
99 122 554
kaj@ucholstebro.dk

Lene Evers Frederiksen
Uddannelsessekretær Business hovedforløb
99 122 232
lef@ucholstebro.dk

Lene Houmark
Uddannelsessekretær Teknologi
99 122 552
lho@ucholstebro.dk

Lisa Kallesøe Bach
Uddannelsessekretær Fødevarer og Bygningsmaler
99 122 236
lkb@ucholstebro.dk

Lise-Lotte Thomassen Hein
Uddannelsessekretær hhx
99 122 304
lth@ucholstebro.dk

Lone Amstrup Gade
Uddannelsessekretær Tømrer
99 122 237
lag@ucholstebro.dk

Lone Pirupshvarre
Uddannelsessekretær Transport & Logistik
99 122 553
lpi@ucholstebro.dk

Lone Søndergaard
Uddannelsessekretær Business EUD og EUX
99 122 331
ls@ucholstebro.dk

Mette Hald Gehling
Uddannelsessekretær HTX og EUX Tech
99 122 351
mge@ucholstebro.dk

Rie Creutsberg
Reception og elevservice
99 122 233
rcr@ucholstebro.dk

Sonja Petersen
Uddannelsessekretær hhx
99 122 305
sp@ucholstebro.dk