Ansatte

Studievejledere på Uddannelsescenter Holstebro

Gymnasieuddannelser HHX og HTX

Heidi Bach-Andersen
Studievejleder HHX - cand.jur.
99 122 345
hba@ucholstebro.dk

Ann Dyhrberg Hinrichsen
Studievejleder HHX
99 122 342
ad@ucholstebro.dk

Mette Klindt Andersen
Cand.scient., ph.d. - studievejleder HTX
99 122 219
mka@ucholstebro.dk

Thorkil Hauge Mortensen
Cand.mag./scient. - studievejleder HTX
99 122 224
thm@ucholstebro.dk

Tværgående funktion for alle uddannelser

Tinna Hansen
Relationsmedarbejder
99 122 298
tha@ucholstebro.dk

Erhvervsuddannelser EUD og EUX

Kirsten Skov Bertelsen
Udviklingschef
99 122 431
ksb@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studievejleder
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum
Studievejleder
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Ole Laursen
Studievejleder/faglærer
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann
Studievejleder/Praktikpladsvejleder
99 122 587
mt@ucholstebro.dk