Ansatte

Studievejledere på Uddannelsescenter Holstebro

Gymnasieuddannelser HHX og HTX

Ann Dyhrberg Hinrichsen
HA, HD - studievejleder HHX
99 122 342
ad@ucholstebro.dk

Karin Peters Lehm
cand.mag - studievejleder HHX
99 122 345
kl@ucholstebro.dk

Mette Klindt Andersen
Cand.scient., ph.d. - studievejleder HTX
99 122 219
mka@ucholstebro.dk

Thorkil Hauge Mortensen
Cand.mag./scient. - studievejleder HTX
99 122 224
thm@ucholstebro.dk

Tværgående funktion for alle uddannelser

Tinna Hansen
Relationsmedarbejder
99 122 298
tha@ucholstebro.dk

Jannie Vedel Andersen
SPS Koordinator
99 122 209
jva@ucholstebro.dk

Erhvervsuddannelser EUD og EUX

Kirsten Skov Bertelsen
Udviklingschef
99 122 431
ksb@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studie- og læsevejleder FØDEVARER | TRANSPORT
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum
Studievejleder TEKNOLOGI
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Ole Laursen
Studievejleder/faglærer MEKANIKER
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann
Studie- og lærepladsvejleder - DETAIL | KONTOR
99 122 587
mt@ucholstebro.dk