Praktikcenter Vest

Her finder du alt, hvad der er værd at vide om skolepraktik

Skolepraktik er et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløbet, eller hvis du uforskyldt mister din lære-/praktikplads.
Når du er i skolepraktik, så fungerer skolen som din virksomhed/"mester".

Uddannelseslængden er den samme i skolepraktik som hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvis du 1 måned efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en praktikplads, får du – hvis du opfylder EMMA kriterierne - tilbudt at starte din uddannelse under skolepraktikordningen, så du kan gøre din uddannelse færdig.

Ledige praktikpladser

Håndbog for skolepraktikelever

Forretningsplan

Det er en betingelse for at blive optaget til skolepraktik

 • at du er tilmeldt som praktikpladssøgende på skolen
 • at du har en synlig profil på praktikpladsen.dk
 • at du har gennemført grundforløbet på den uddannelse du ønsker skolepraktik i

(Du skal bruge dit uni-login, som du får udleveret i elevservice)

Informationsmøde om skolepraktik

Skolepraktikordningen fungerer på den måde, at skolen afholder et informationsmøde om skolepraktik i forbindelse med afslutningen af det obligatoriske grundforløb.

 • Til informationsmødet er der mødepligt - det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skolepraktik
 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skolepraktik, det kræver blot at du er registret som praktikpladssøgende på din skole
 • Du skal sende en ansøgning til skolen om optagelse som skolepraktikelev
 • På mødet oplyser vi dig om, hvornår vi senest skal have modtaget din ansøgning

For elever, der har afsluttet deres grundforløb på andre skoler, afholdes et informationsmøde i karenstiden.

Uddannelser på Uddannelsescenter Holstebro med skolepraktik

Hos os kan du gennemføre en erhvervsuddannelse med skolepraktik indenfor:

 • Tømrer
 • Bygningsmaler
 • Personvognsmekaniker
 • Detailslagter
 • Gastronom (i samarbejde med Silkeborg Tekniske skole)
 • Ernæringsassistent
 • Lager- og terminaluddannelsen
 • Teknisk Designer
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Detailhandelsuddannelsen

Som udgangspunkt udbydes en erhvervsuddannelse med skolepraktik.