Praktikcenter Vest

Håndbog skolepraktik

Velkommen som skolepraktikelev på Praktikcenter Vest.

Vi giver dig uddannelsesgaranti

Optagelse i praktikcentret tilbydes inden for nogle uddannelser til dig, der efter grundforløbet

  • ikke har fået en uddannelsesaftale
  • ikke er påbegyndt en anden uddannelse
  • ikke har fået forlænget en kort aftale
  • uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale

At være tilknyttet Praktikcenter Vest er det samme som at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. Din virksomhed er Praktikcenter Vest, og der gælder næsten samme regler, som for enhver anden lærling/elev. Målet er, at du afslutter den uddannelse, du har valgt. Forhåbentligt bliver dit ophold hos os midlertidigt. Vi håber, at du i løbet af uddannelsestiden finder dig en elev-/læreplads i en virksomhed.

Der er i praktikcentret ikke tale om ansættelsesforhold - men et tilbud. Det betyder også, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele perioden.

Det er vigtigt, at du i hele dit uddannelsesforløb, både mens du er i praktikcentret, og når du er i praktik hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA–kriterierne, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk.

Reglerne skal overholdes

Overholder du dem ikke, kan det betyde, at du mister retten til at være i praktikcentret. Så får du sværere ved at gennemføre din uddannelse.

Du kan også læse den store håndbog om skolepraktik med meget detaljerede beskrivelser af alle gældende regler om skolepraktik m.m. på ministeriets hjemmeside - klik her

Vi har samlet en række informationer, som du særligt har brug for som praktikcenter-elev. Kommer du i tvivl - så spørg din praktikinstruktør.

Varighed og indhold

EMMA-evaluering

Din skolepraktikinstruktør

Regler for praktikpladssøgende

Praktiske oplysninger

Sygdom, fravær og ferie

Forskellige former for praktik

Ordensregler