Praktikcenter Vest

EMMA-evaluering af uddannelsesforløbet

Du skal selvfølgelig arbejde seriøst med de arbejdsopgaver du får, både når du er i praktikcentret og når du er i virksomhedspraktik

Du møder til tiden hver dag og overholder reglerne for mødetid. Din indsats – og det udbytte du får af dine praktikophold – bliver løbende evalueret sammen med din praktikinstruktør. Den evaluering er for din egen skyld. Det sikrer nemlig, at du lærer mest muligt, mens du er i praktikcentret, og at du får gennemført praktikmålene.

Evalueringen er ud fra EMMA-kriterierne som også var dem der blev brugt ved optagelse i skolepraktik:

undefined

Herudover skal du også huske at være synlig på www.praktikpladsen.dk

 

Udmeldelse

Opfylder du ikke EMMA-kriterierne, så bliver du udmeldt af Praktikcenteret uden forudgående varsel.

Elever der ikke opfylder EMMA-kriterierne bliver således fra det øjeblik det er konstateret udmeldt, uden at få en skriftlig eller mundtlig advarsel først.
Det er derfor af afgørende betydning, at du løbende beviser, du er egnet til at arbejde i Praktikcenteret. Det vil sige, at du er mobil og fleksibel både fagligt og geografisk. Du er aktiv søgende og kan
dokumentere det, blandt andet via din synlige profil på www.praktikpladsen.dk.