Praktikcenter Vest

Ordensregler

Ugentlig arbejdstid
I Prakikcenter Vest er den ugentligt arbejdstid 37 timer og er fastlagt af det enkelte center. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstiden og mødetiderne - også i forbindelse med pauser.

Du skal være sammen med din egen gruppe hele dagen, med undtagelse af pauser eller efter aftale med din praktikinstruktør. Du er selvfølgelig på skolens område i hele arbejdstiden, og løser de pålagte opgaver.

Vi tager det som en selvfølge, at du ikke møder på skolen og er påvirket af alkohol/euforiserende stoffer. Du må heller ikke tage dem med og indtage dem på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri og/eller hærværk vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold eller trusler om vold vil også medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din praktikinstruktør, på samme måde som i en virksomhed. Det er også for din egen sikkerheds skyld.

Mad må ikke indtages ved maskiner eller lignende.

Iht. lovgivningen, så er der rygeforbud på hele UCH. Eneste undtagelse er et rygeskur, som du kan få oplysning om, hvis du har behov.