Praktikcenter Vest

Praktikydelse og meget mere

Du modtager ikke løn som elev i praktikcentret, men du får en månedlig praktikydelse, svarende til de gældende satser.
Din praktikydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse. Er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen.

Når skolen opretter dig som ydelsesmodtager, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan udbetale/indsætte pengene til dig på din NEM-konto.

Når du modtager din praktikydelse, modtager du ikke en lønseddel i papirform. Oplysninger om din ydelse og befordring sendes til din E-boks. Du vil hos din praktikinstruktør kunne få en vejledning i brugen af E-boks.

Satser 2021

Elever under 18 år pr. måned kr. ca. 3.345
Elever over 18 år (uanset om du bor hjemme eller ude) pr. måned kr. ca. 8.007

Befordringsgodtgørelse

Som skolepraktikelev i Praktikcenter Vest har du ret til at få et tilskud til dine rejseudgifter, hvis du har mere end 10 km fra din hjemmeadresse til uddannelsesstedet. Tilskuddet beregnes ud fra billigst offentlige transportmiddel. Du vil under din praktikperiode samt VFU, få godtgjort 90 % af befordringstilskuddet, og 100 % når du er på hovedforløb. Når du modtager praktikydelse, kan du ikke fratrække kørsel på selvangivelsen hos Skat, da der ikke er tale om løn.

Du søger tilskuddet via vores blanketsystem (SDBF) (skolernes digitale blanketflow). Hvis du har benyttet offentlig transport, er det et krav, at du vedhæfter læsbar kopi af månedskort, billetter eller
kvittering for på rejsekort. Ellers kan tilskuddet ikke udbetales. Du får en mail med link til systemt samt en vejledning til at udfylde blanketten af din praktikinstruktær. Har du spørgmål til befordringsgørelse skal du kontakte vores lønafdeling. Er du i delaftale får du løn fra din virksomhed og du får ikke befordringsgodtgørelse. Du har istedet mulighed for at søge befordringsfradrag på din skatteopgørelse efter de gældende regler.

Kørselgodtgørelse ifm. praktikpladssøgning

Er din transporttid til og fra din adresse/hjem og praktik-/uddannelsessted mindst 2½ time, giver AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) tilskud til:

  • udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen
  • udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen
  • flytning, når du skal begynde på praktikpladsen
  • dækning af udgifter ved dobbelt husførelse
  • særlige boligudgifter.

Find mere information og hente ansøgningsblanket på www.borger.dk/aub

Adresseændring

Husk hvis du flytter, så skal du omgående registrere det hos Folkeregisteret (foregår elektronisk på www.borger.dk)

Dine kontaktoplysninger

Dit mobilnummer og din mailadresse skal altid være opdateret på elevplan, da det er dem vi bruger på skolen til at give dig informationer. Husk derfor at tjekke din mailboks.

Skolehjem

Hos os har du mulighed for at bo på skolehjem hvis du opfylder de gældende regler. 

læs mere her

Sikkerhedskrav/-udstyr

Afhængig af hvilket center du er tilknyttet i skolepraktikken er der krav om sikkerhedsudstyr og specielt tøj. Som udgangspunkt er det noget praktikcentret betaler for. Sammen med din optagelse på uddannelsen bliver du orienteret om eventuelle krav.