Praktikcenter Vest

Varighed

Din uddannelse i Praktikcenter Vest har samme længde, som en uddannelse i en virksomhed. Den periode, fra du afslutter dit grundforløb, til du begynder i praktikcentret, regnes ikke med i længden af din uddannelse.

Får du et restuddannelsesforhold i den samme uddannelse, vil den tid, du har haft i praktikcentret, normalt blive fratrukket restuddannelsesforløbet.

Indhold

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktik, så du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene - og omvendt.

Praktikplan

For alle praktikperioderne er der udarbejdet en praktikplan for de enkelte uddannelser. I praktikcentret forsøger vi at få praktikopholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed, samt at give flere erfaringer
med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skolen.