Praktikcenter Vest

Hvad er en skolepraktikinstruktør?

Vi er din uddannelsesansvarlige, når du er i skolepraktik og har, som fagligt uddannet inden for de forskellige områder, ansvar for, at du opnår det faglige niveau der kræves, for at gennemføre en uddannelse.

Vi har alle et godt fagligt netværk med lokale virksomheder, så vi kan tilbyde et praktikforløb, der er så tæt på praksis som muligt.

En af vore vigtigste opgaver er at hjælpe dig med at udvikle en faglig stolthed, gode praktiske arbejdskompetencer og teoretisk viden i et godt arbejdsmiljø i samarbejde med de øvrige medarbejdere i skolepraktikcentret.

Det betyder, at vi skal sørge for:

  • Håndværksmæssig instruktion til opgaver
  • Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver i forhold til elevers kompetencemål
  • Evaluering i forhold til kompetencemål i Elevplan
  • Løbende samtaler med elever, herunder EMMA opfølgning
  • Sikring af systematisk opfølgning på elever i virksomhedsforlagt undervisning
  • Mester-, skole- og elevsamtaler
  • At få etableret kontakt til firmaer og indgå uddannelsesaftaler

Vi er skolepraktikinstruktører på UCH

Laila Leander Poulsgaard
Praktikpladskoordinator - LAGER | TRANSPORT
99 122 486
lp@ucholstebro.dk

Eva Winter Grønbæk
Skolepraktikinstruktør - KOK | ERNÆRINGSASSISTENT
99 122 480
ewg@ucholstebro.dk

Kenneth Pedersen
Skolepraktikinstruktør - GOURMETSLAGTER
99 122 436
kpe@ucholstebro.dk

Lars Frimor
Skolepraktikinstruktør - TØMRER
99 122 477
fri@ucholstebro.dk

Tove Rasmussen
Skolepraktikinstruktør - BYGNINGSMALER
99 122 422
tra@ucholstebro.dk

Ion Martin Ladegaard Nielsen
Faglærer: mekaniker
99 122 348
ion@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann
Studie- og praktikpladsvejleder - DETAIL | KONTOR
99 122 587
mt@ucholstebro.dk