Praktikcenter Vest

Hvad er en skolepraktikinstruktør?

Vi er din uddannelsesansvarlige, når du er i skolepraktik og har, som fagligt uddannet inden for de forskellige områder, ansvar for, at du opnår det faglige niveau der kræves, for at gennemføre en uddannelse.

Vi har alle et godt fagligt netværk med lokale virksomheder, så vi kan tilbyde et praktikforløb, der er så tæt på praksis som muligt.

En af vore vigtigste opgaver er at hjælpe dig med at udvikle en faglig stolthed, gode praktiske arbejdskompetencer og teoretisk viden i et godt arbejdsmiljø i samarbejde med de øvrige medarbejdere i skolepraktikcentret.

Det betyder, at vi skal sørge for:

  • Håndværksmæssig instruktion til opgaver
  • Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver i forhold til elevers kompetencemål
  • Evaluering i forhold til kompetencemål i Elevplan
  • Løbende samtaler med elever, herunder EMMA opfølgning
  • Sikring af systematisk opfølgning på elever i virksomhedsforlagt undervisning
  • Mester-, skole- og elevsamtaler
  • At få etableret kontakt til firmaer og indgå uddannelsesaftaler

Vi er skolepraktikinstruktører på UCH

Tove Rasmussen
Skolepraktikinstruktør - BYGNINGSMALER
99 122 422
tra@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann
Studievejleder/Praktikpladsvejleder
99 122 587
mt@ucholstebro.dk

Laila Leander Poulsgaard
Praktikpladskoordinator
99 122 486
lp@ucholstebro.dk

Jack Meier Bang
Skolepraktikinstruktør - PERSONVOGNSMEKANIKER
99 122 570
jba@ucholstebro.dk

Kenneth Pedersen
Skolepraktikinstruktør - GOURMETSLAGTER
99 122 436
kpe@ucholstebro.dk

Lars Frimor
Skolepraktikinstruktør - TØMRER
99 122 477
fri@ucholstebro.dk